Presidential Elections

Mae'r dudalen hon yn cynnwys popeth y mae angen i chi ei wybod am etholiadau i Lywydd y coleg a sut y gallwch chi gymryd rhan drwy bleidleisio.

1 Mehefin 2019 Agor yr enwebiadau
9 Awst 

Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno dogfennau enwebu

15 Awst

 Ymgeiswyr wedi'u ffilmio ar gyfer gwefan yn Prescot Street

19 Medi 

Cyhoeddi ymgeiswyr yn sefyll etholiad

23 Medi

Erthygl yn ‘RCPsych Insight’ ymgeiswyr proffilio

3 Hydref

Digwyddiad hustyngau yn Prescot Street (digwyddiad gyda ' r nos)

Tachwedd 

Ar-lein Q&As

11 Rhagfyr

Yn agor y bleidlais

8 Ionawr  2020 

Peidlais ar gau

9 IonawrDatganwyd canlyniadau


O dan y Cod canfasio newydd ar gyfer yr etholiad arlywyddol, cytunodd y Cyngor y bydd ymgeiswyr yn gallu cyfathrebu ag Aelodau am eu hymgeisyddiaeth drwy:

  • Digwyddiad hustyngau yn Prescot Street
  • Fideo byr ar safle'r Coleg
  • Yn ymddangos yn y ‘RCPsych Insight’
  • Cyfrifon cyfryngau Cymdeithasol
  • Q&A ar-lein
  • Eu gwefannau personol
  • Datganiad byr a gyhoeddir ar y wefan, a
  • E-byst a galwadau ffôn i Aelodau.

Darllenwch y Cod canfasio newydd yn llawn (PDF)

Gall yr holl Aelodau, cymrodyr ac arbenigwyr cysylltiol bleidleisio mewn etholiadau arlywyddol.

Os ydych yn gymwys i bleidleisio (gwiriwch yr adran cymhwysedd uchod), byddwch yn cael eich cynnwys yn awtomatig yn yr etholwyr. Bydd y cyfeiriad e-bost rydych wedi'i gofrestru gyda ni yn cael ei roi i'r gwasanaethau diwygio etholiadol, byddant yn anfon neges e-bost atoch gyda dolen i'r safle pleidleisio. Mae pob dolen yn unigryw felly ni ellir ei rhannu ag eraill ac ni ellir dod o hyd i'r safle pleidleisio drwy beiriant chwilio. Os ydych yn cael problemau gyda'ch e-bost pleidleisio neu os ydych yn gymwys ond heb dderbyn yr e-bost, cysylltwch â elections@rcpsych.ac.uk.

2017

Etholwyd yr Athro Wendy Burn

Cyfanswm nifer y pleidleisiau a fwriwyd: 4,595

Y ganran a bleidleisiodd: 33.1%

 

2014

Etholwyd yr Athro Syr Simon Wessely

Cyfanswm nifer y pleidleisiau a fwriwyd: 3,012

Y ganran a bleidleisiodd: 23.0%

 

2011

Etholwyd yr Athro Sue Bailey

Cyfanswm nifer y pleidleisiau a fwriwyd: 3,286

Y ganran a bleidleisiodd: 26.6%