RCPsych Wales Welcome Event 'Croeso i'r Coleg'

25Sep

Date

Location 1 Mount Stuart Square, Cardiff , CF10 5EE
Entry£Free
RCPsych Wales Welcome Event 'Croeso i'r Coleg'

Event Information

This welcome event will give the opportunity for new and returning trainees, bursary recipients to find out more about the College in Wales and its work. Doctors and consultants are also invited and we hope the event offers a great networking opportunity.

Attendees will get an opportunity to meet and hear from new and returning members of the PTC in Wales. This event acts as the first social of the PTC of this academic year.

A host of speakers will be presenting, this will be updated shortly.

Bydd y digwyddiad croesawu hwn yn rhoi cyfle i hyfforddeion newydd a rhai sy ' n dychwelyd i ddod i wybod mwy am y coleg yng Nghymru a ' i waith. Gwahoddir meddygon ac ymgynghorwyr hefyd a gobeithiwn y bydd y digwyddiad yn rhoi cyfle gwych i rwydweithio.

Bydd y mynychwyr yn cael cyfle i gwrdd a chlywed aelodau newydd a'r rhai sy'n dychwelyd o'r PTC yng Nghymru. Mae'r digwyddiad hwn yn gweithredu fel cymdeithasol cyntaf y PTC yn y flwyddyn academaidd hon.

Bydd grŵp o siaradwyr gwych yn bresennol, bydd hwn yn cael ei ddiweddaru'n fuan.

For further information, please contact:

Email: oliver.john@rcpsych.ac.uk

Web: www.rcpsych.ac.uk/wales

Contact Name: Ollie John

Twitter: @RCPsychWales

Contact number: 02922 33 1080

Event Location

Location: 1 Mount Stuart Square, Cardiff , CF10 5EE