Accessibility Page Navigation
Style sheets must be enabled to view this page as it was intended.
The Royal College of Psychiatrists Improving the lives of people with mental illness

Lithuanian

Mental Health Information in Lithuanian

Pagrindiniai faktai

Karališkoji Psiciatrų Kolegija pristato seriją straipsnių, sudarytų iš pagrindinių faktų lietuvių kalba apie dažnas psichinės sveikatos problemas.

Apie mūsų informacinius lapelius

Kas mes esame?

Karališkoji Psichiatrų Kolegija yra pagrindinė profesinė draugija psichiatrams Jungtinėje Karalystėje.  Kolegijos narystė yra pasaulinio masto.

 

Kodėl mes kuriame informacinius lapelius?

Kolegijos viena iš centrinių užduočių yra visuomenės mokymas.  Mes tikime, kad žinios yra reikalingos kiekvienam iš mūsų tam tikslui, kad priimtume pagrįstus sprendimus apie savo pačių sveikatą.  Mes savo ruožtu siekiame pristatyti informaciją, kuri yra:

 

            ▪  pagrįsta įrodymais,

            ▪  prieinama,

            ▪  naujausia.

 

Ar šie informaciniai lapeliai atspindi tik gydytojo nuomonę?

Psichiatrai yra gydytojai, o mes stengiamės aptarti psichinius sveikatos sutrikimus ir jų gydymo būdus žymiai plačiau.  Mūsų pristatomoje informacijoje duodami patarimai sveikos psichinės būklės palaikymui ir apie savipagalbą.

 

Kaip yra parašyti informaciniai lapeliai?

Informaciniai lapeliai yra parašyti psichiatrų, kurie yra Kolegijos Visuomenės Mokymo Redakcinės Tarybos nariai (the College’s Public Education Editorial Board).  Jie bendradarbiauja su tos srities ekspertu/ekspertais ir su Kolegijos Paslaugų Naudotojo Pasveikimo ir Slaugytojų Forumų nariais (the College’s Service User Recovery and Carers’ Forums).  Mes taip pat esame dėkingi psichiatrams, Kolegijos darbuotojams ir visiems padėjusiems tikrinti ir versti informacinius lapelius, kad informacija būtų tiksli.

 

Ar tai atitinka interneto sveikatos informacijos standartus?

 

Informacija yra tikrinama, norint įsitikinti, kad jie atitinka DISCERN kriterijus.  Mūsų nuomone, jie yra geriausi aukštos kokybės ekspertų patarimai apie sveikatos informaciją.

 

Ar informacija yra naujausia?

  • Kiekviename informaciniame lapelyje yra panaudota naujausia ir geriausia įrodymų bazė.  Juose nėra individualių asmeninių požiūrių.
  • Spausdinti lapeliai tikrinami kas 2-3 metai.
  • nternetinės versijos atnaujinamos daug dažniau, kad atspindėtų svarbius žinių pasikeitimus.

Informacijos Standartas

Information Standard logo 2

 

2009 m. Karališkoji Psichiatrų Kolegija buvo įvertinta kaip patikimas sveikatos ir socialinės rūpybos informacinis šaltinis.  (http://www.theinformationstandard.org/)

 

 

Kokia atsiliepimų sekcijos prasmė?

Jūsų atsiliepimai mums padeda atnaujinti bei perredaguoti informacinius lapelius.  Mes vertiname daugelį jūsų  gaunamų naudingų komentarų.

 

Kas už visa tai užmoka?

  • Redaktoriams užmokestis nėra mokamas.  Jiems yra leista darbdavių (universitetų arba sveikatos organizacijų) atlikti šį darbą kiekvieną savaitę tam tikru laikotarpiu.
  • Farmacinių kompanijų sponsoriavimo nepriimame mūsų lapelių spausdinimui.
  • Mes priimame kai kurų labdarinių organizacijų ir fondų finansavimą.
  • Kiekvienais metais kolegijos yra skiriamas biudžetas spausdinimo, kūrybos ir platinimo išlaidų padengimui.
  • Pajamos yra gaunamos iš spausdintos versijos didmeninės prekybos, kurios pakartotinai yra naudojamos naujų spaudinių gamybai.

Koks yra popierinių lapelių tikslas?

Turint spausdintinę popierinę versiją, jūs galite remtis informacija bet kuriuo jums reikalingu momentu.  Jų dydis yra pusė A5 popieriaus lapo formato ir jie lengvai telpa į kišenę ar rankinę.  Patikrinkite internetinio puslapio viršuje ar galima atsispausdinti atitinkamą informaciją.

 

Kaip man galima gauti popierinę versiją?

Mūsų lapelių pavienės kopijos yra nemokamos, tačiau prašome mums atsiųsti sau adresuotą A5 formato voką su pašto ženklu (patikrinkite pašto skyriuje naujausias siuntimo kainas) šiuo adresu:

Leaflets Department, The Royal College of Psychiatrists, 17 Belgrave Square, London, SW1X 8PG.

Tel.: +44 0(207) 235 2351, papildomas telefono numeris: 6259; elektroninio pašto adresas: leaflets@rcpsych.ac.uk.

 

Jūs neturite to ko man reikia

Kiekvieno informacinio lapelio pabaigoje mes pateikiame nuorodas tam, kad jūs galėtumėte patikrinti mūsų informaciją, arba susirasti detalesnę informaciją.  Jeigu jūs turite patarimų, kaip mes galėtume pagerinti savo informacinius lapelius, prašome parašyti mums elektroniniu paštu dhart@rcpsych.ac.uk

 

August 2012

Login - Members Area

If you don't have an account please Click here to Register

Make a Donation