Accessibility Page Navigation
Style sheets must be enabled to view this page as it was intended.
The Royal College of Psychiatrists Improving the lives of people with mental illness
Esminiai faktai apie bendruomenės psichinės sveikatos komandą (BPSK)

 

Key Facts: Community Mental Health Team (CMHT)

Šiuo metu psichinės sveikatos paslaugos yra iš esmės keičiamos ir reorganizuojamos.

Daugelyje vietovių tradicinės bendruomenės psichinės sveikatos komandos yra perorganizuojamos į naujas specialistų komandas, todėl turėkite tai omenyje skaitydami informaciją šiame puslapyje.  Jūsų vietinės nacionalinės sveikatos tarybos (National Health Service – NHS) psichinės sveikatos skyrius turėtų suteikti informaciją apie naujų paslaugų komandas.  

Kas yra bendruomenės psichinės sveikatos komanda (BPSK)?

Tai yra psichinės sveikatos profesionalų grupė, dirbanti tam, kad padėtų žmonėms, turintiems plataus spektro psichinių ligų problemas.  Visos skirtingos profesijos turi skirtingas žinias ir įgūdžius, naudojamus įveikiant problemas.

Kodėl aš turėčiau būti nukreiptas šiai komandai?

Jūsų šeimos gydytojas gali  padėti jums psichinės ligos problemų sprendime palaikydamas jus, paskirdamas antidepresantus arba siųsdamas psichiatrijos patarėjo ar psichoterapeuto konsultacijai.  Tačiau, jeigu jūsų problemos yra komplikuotos, gydytojas gali jus nukreipti bendruomenės psichinės sveikatos komandai (BPSK).

Su kuo man tektų susitikti iš BPSK?

Jūs gan dažnai matysitės su psichinių ligų darbuotoju.  Jie gali turėti skirtingus profesinius išsilavinimus (žiūrėkite žemiau), bet jie visi bandys sukurti pasitikinčius, pagarbius ir naudingus santykius su jumis.

Kaip BPSK man padės?

Jie padės išsiaiškinti kur jums reikalinga pagalba, stebės kaip jūs jaučiatės, sukurs jūsų atsvaros taškus bei dirbs, kad rastų atsakymus jūsų dabartinėms problemoms spręsti ir padės jums pasveikti.

Kaip bus pravedami susitikimai su manimi?

Jūsų konsultacijos gali būti atliekamos individualiai su jumis, grupėje su kitais žmonėmis arba kartais su jūsų draugais ar šeimos nariais.  Psicinių ligų darbuotojai dalinasi savo svarbiais įgūdžiais, bet, reikalui esant, taip pat naudojasi daugiau tik tam tikros srities įgūdžiais.

Šioms profesijoms priklauso:

  • psichiatrai,
  • visuomenės psichiatrijos slaugytojai,
  • socialiniai darbuotojai,
  • profesiniai terapeutai,
  • klinikiniai psichologai,
  • farmacininkai.

Paprastai komandos vadybininkas būna vyresnioji slaugytoja ar socialinis darbuotojas ir dažniausiai nesusitinka su pacientais.  Jie yra atsakingi už komandos organizavimo praktines detales, už komandos bendradarbiavimą su kitomis sveikatos paslaugų sritimis ir kitomis organizacijomis, padedant susikurti komandai, prižiūrint komandos atitinkamus  praktikinius standartus.  Administratoriai ir sekretoriai padeda sklandžiai dirbti  komandoms.

Kiti darbuotojai

Tai gali būti informavimo, pašalpų, paslaugų teikimo, reabilitacijos darbuotojai, profesiniai terapeutai, meno terapeutai ir psichoterapeutai.  Vis daugiau ir daugiau darbuotojų be profesinės kvalifikacijos dirba su tokiomis komandomis.  Tai daugumoje žmonės, kurie patys yra turėję psichinių sveikatos problemų, advokatai bei dienos centrų  ar gyvenamųjų namų organizacijų darbuotojai.  Specializuotose senyvo amžiaus psichiatrinėse komandose gali papildomai dirbti tokie profesionalai kaip kalbos terapeutai ar fizioterapeutai.

Kur BPSK dirba?

Komanda turės bazę kaip kliniką.  Jie gali jus priimti savo patalpose, taip pat gali konsultuoti ambulatorinėje klinikoje, šeimos gydytojo klinikoje, dienos centre arba jūsų namuose.

Kaip  dirba BPSK? 

Jie dirba individualiai su jumis, bet taip pat jus gali aplankyti grupė žmonių tam, kad aptartų jūsų geriausias pagalbos galimybes.  Reguliarių komandos susitikimų metu darbuotojai bando įsitikinti, kad jie pilnai supranta jūsų problemų sudėtingumus.  Tada jie galės planuoti su jumis tinkamiausią pagalbą ir nuspręs kuris grupės narys dirbs su jumis.  Šis asmuo bus jūsų pagrindinis darbuotojas.

Kas yra tas pagrindinis darbuotojas/rūpybos koordinatorius?

Tai dažniausiai yra socialinis darbuotojas arba slaugytojas.  Jų darbas yra jus pažinti, suprasti ir išsiaiškinti jūsų problemų sudėtingumus, pažinti jūsų stipriąsias vietas, aptarti bet kokius planus su jumis, psichologiškai konsultuoti, suteikti informaciją ir patarti bei įsitikinti, kad jūs turite rūpybos planą ir, kad visa komanda teisingai dirba.

Kas yra rūpybos planas (Care Plan) (taip pat žinomas kaip pasveikimo planas (Recovery Plan)?

Rūpybos plane yra surašytos jūsų pagalbos arba gydymo planai.  Jūs turėtumėte turėti jų kopijas ir šie planai turėtų būti peržiūrimi kas keletą mėnesių (žiūrėkite žemiau).

Kas yra rūpybos programos metodas?

Rūpybos programos metodas yra sistema susitikimų organizavimo kas keletą mėnesių su kiekvienu, kas dalyvauja jūsų rūpybos plane.  Jūs būsite pakviesti į šį susitikimą ir, jeigu pageidaujate, galite atsivesti jus palaikančius slaugytoją, šeimos narį  arba advokatą (žiūrėkit žemiau).

Kaip apie konfidencialumą?

BPSK nariai turi laikyti jūsų informaciją konfidencialia, taip pat kaip ir kiti gydytojai ir sveikatos rūpybos darbuotojai.  Tačiau, jie dalinsis informacija apie jus su kitais komandos nariais tam, kad  galėtų suteikti jums geriausią įmanomą slaugą.  Jiems taip pat reikės pasikalbėti su jūsų šeimos gydytoju ir visais kitais lankomais gydytojais.

Ar giminaičiai ir draugai gali būti įtraukti?

BPSK gali norėti įtraukti šeimos narius, apribotus medicininiu konfidencialumu.  Todėl, jie privalo gauti pacientų sutikimą.  Daugelis komandų suteikia informaciją šeimoms ir kitoms rūpybos grupėms.

Kaip dėl advokatų?

Advokatas gali eiti su jumis į susitikimus, kad jums padėtų užduoti klausimus ir pateikti jūsų žinias profesionalams.  Jie dažniausiai yra įdarbinti savanoriškų organizacijų arba  įvairių sveikatos paslaugų sričių.

Pasirinkimas tarp tablečių ir psichologinės konsultacijos

Tai priklausys nuo dviejų priežasčių: kas bus labiausiai naudinga ir ko jūs patys pageidausite.  Daugeliui žmonių pagalbai skiriami  ir medikamentai, ir kalbančios terapijos.

Specializuotos BPS komandos

Dabar Jungtinėje Karalystėje yra keletas daugiau specializuotų BPS komandų: gydymas namuose, krizių intervencijos, ankstyvosios psichozės priepuolių, pirminio psichozės epizodo, konsultacijos ir trumpo gydymo, tęstinės rūpybos, reabilitacijos, pritariamojo informavimo bei teismo medicinos komandos.

Ko aš galiu tikėtis iš savo vietinės BPSK?

Skirtingose vietovėse šios komandos gali būti gana skirtingos.  Kai kurios BPS komandos koncentruojasi žmonių, turinčių ūmius ir ilgalaikius psichinius susirgimus, pagalbai, o kitos - į nerimo ir depresijos trumpesnius gydymo metodus.  Kokias paslaugas teiks kiekviena BPSK yra nusprendžiama tarp vietinės sveikatos valdžios, disponuojančios pinigais, ir jūsų vietinės psichinės sveikatos skyriaus,  vadovaujančio  bendruomenės psichinės sveikatos komandai (BPSK).

 

 

St Andrews Healthcare

Šis informacinis lapelis tapo prieinamas Šv. Andriaus psichinės sveikatos labdaros organizacijos iš Northamptono labdarinio pinigų paskirstymo komiteto dosnumo dėka.

 

© Rugpjūtis 2012. Karališkoji Psichiatrų Kolegija. Šis informacinis lapelis gali būti gautas, atspausdintas, nukopijuotas ir platinamas nemokamai, kol Karališkoji Psichiatrų Kolegija yra tinkamai kredituojama, bei nėra gaunamos pajamos iš jo panaudojimo. Turi būti gautas leidimas iš Head of Publications norint reprodukuoti šį informacinį lapelį. Kolegija neduoda leidimo persiųsti šiuos informacinius lapelius į kitus tinklalapius, bet yra leidžiama turėti tiesiogią nuorodą.

Charity registration number in England and Wales 228636 and in Scotland (SC038369)

Prašome atkreipti dėmesį, kad mes negalime duoti patarimo apie asmeninius klausimus. Prašome žiūrėti mūsų dažniausiai užduodamus klausimus FAQ kur rasite patarimų kaip gauti pagalbą.

feedback formfeedback form

Prašome atsakyti sekančius klausimus ir paspauskite ‘Siųsti’ langelį, norėdami išsiųsti savo atsakymus ARBA siųskite savo atsiliepimus šiuo elektroninio pašto adresu: dhart@rcpsych.ac.uk

Kiekvienoje eilutėje spauskite ant žymos kuri geriausiai atspindi jūsų nuomonę apie formuluotę (teiginį?) esančią kairiame stulpelyje.

Jūsų atsakymai padės mums šį informacinį lapelį padaryti naudungesnį, tad prašome įvertinti kiekvieną punktą.

 

Šis informacinis lapelis yra:

Visiškai sutinku

Sutinku

Esu neutralus

Nesutinku

Visiškai nesutinku

  Strongly AgreeStrongly Agree Agree Neutral Disagree Strongly DisagreeStrongly Disagree
Lengvai skaitomas
           
Naudingas
           
Pagarbus, neiššaukiantis
           
Gerai pateiktas
           

Ar jūs skaitėte šį lapelį, nes esate (prašome pasirinkti ne daugiau kaip 2 kategorijas):

Amžiaus grupė (prašome pasirinkti atitinkamą langelį): 

Login - Members Area

If you don't have an account please Click here to Register

Make a Donation