Arddangoswyr

Mae arddangos yn ein digwyddiadau yn ffordd wych o gyflwyno gwaith eich sefydliad neu brosiect unigol yn uniongyrchol i'r Aelodau.

Rydym bob amser yn awyddus i groesawu arddangoswyr, mae'n wir yn ychwanegu at ein digwyddiadau. Rydym wedi cael budd o gefnogi nifer o sefydliadau'r trydydd sector a sefydliadau iechyd i arddangos ein digwyddiadau dros 2019.

Cysylltwch ag Annie Fabian os oes gennych ddiddordeb mewn arddangos unrhyw ddigwyddiadau yn ein calendr.

Get in contact to receive further information regarding a career in psychiatry