Cyfleoedd poster

Mae'r Coleg Cymraeg yn cynnal dau gyfarfod academaidd y flwyddyn gyda Chymdeithas seiciatrig Cymru. Mae hyn yn cynnig cyfle gwych i fyfyrwyr meddygol, a meddygon o bob gradd i gyflwyno crynodebau a phosteri arddangos. Rydym yn cyhoeddi dyfarniadau ar draws categorïau, a'r cyfle i dynnu sylw pellach at waith mewn rhifynnau dilynol o Gylchlythyr Cymru.

Mae ein dau gyfarfod yn digwydd yn y gwanwyn (mis Ebrill fel arfer), a'r gaeaf (mis Tachwedd fel arfer).

Read more to receive further information regarding a career in psychiatry