Digwyddiadau Cymdeithasol

Drwy gydol y flwyddyn rydym yn cynnal nifer o ddigwyddiadau cymdeithasol gyda PTC Cymru. Rydym wedi cynnal cyfarfod cymdeithasol yng Nghaerdydd yn ddiweddar a byddwn yn trefnu dyddiadau ar gyfer Gogledd Cymru yn y flwyddyn newydd 2020, ac yn y gwanwyn yng ngorllewin Cymru. Bydd digwyddiad cymdeithasol Gorllewin Cymru yn cyd-daro â chyfarfod Cymdeithas seiciatrig Cymru yn Abertawe.

Mae'r digwyddiadau cymdeithasol yn lle gwych i feddygon o bob gradd; Myfyrwyr meddygol, hyfforddeion ac ymgynghorwyr i gael gwybod beth rydym yn ei wneud yn y coleg. Mae hefyd yn gyfle gwych i gymdeithasu a rhwydweithio. Rydym wedi cael llawer o adborth i gefnogi mwy o'r digwyddiadau hyn.

Read more to receive further information regarding a career in psychiatry