Hyrwyddo seiciatreg

Rydym wedi ymrwymo i wella'r broses o recriwtio a chadw staff yng Nghymru. Dr Ceri Evans a Dr Rob Stamatakis yw ein cyd-arweinwyr.

Os hoffech chi fod yn rhan o'r gwaith hwn ebostiwch Ollie John

Bydd dyddiadau cyfarfodydd yn cael eu postio yma wrth iddynt ddod ar gael.

Darllenwch beth mae'r coleg yn ei wneud i helpu pobl i ddewis seiciatreg.

Read more to receive further information regarding a career in psychiatry