Artist preswyl yn lansio prosiect y celfyddydau a dementia ledled Cymru

7 Chwefror 2019
Mae'r bardd, yr awdur a'r dramodydd enwog Patrick Jones yn cychwyn ar brosiect y bu disgwyl mawr amdano ac a fydd yn tynnu sylw at brofiadau'r rheini sy'n byw gyda dementia ledled Cymru.

Mae'r prosiect #ThisIsMyTruthTellMeYours, sy'n rhan o'i breswyliaeth artistig yng Ngholeg Brenhinol y Seiciatryddion yng Nghymru, yn gweld Jones yn cyflwyno cyfres o weithdai ysgrifennu creadigol gyda grwpiau o bobl sy'n byw gyda dementia.

Bydd y gweithdai, ar y cyd ag ymgyrch sydd wedi ei hanelu at gasglu cyfraniadau artistig gan y cyhoedd Cymreig, yn arwain at gyfres o nodweddion llafar, monolog a chanu. Bydd y gwaith hwn, sy'n adlewyrchu'r gweithdai a'r cyfraniadau, yn cael ei berfformio a'i gwmpasu gan nifer o gerddorion ac artistiaid a'u harddangos ledled Cymru.

Web_Patrick Jones(2)_attribute to Glenn Dene

Wrth lansio prosiect Jones, dywedodd:

"Mae'n brosiect hynod o gyffrous a phwysig. Ar hyn o bryd, rydym yn chwilio am feddyliau, myfyrdodau, dyheadau – gallant fod ar ffurf cerddi, straeon byrion, unrhyw fformat go iawn. Rydym yn chwilio am gyfraniadau gan y cyhoedd i sicrhau bod y gwaith hwn yn adlewyrchu profiadau pobl yn wirioneddol. "

Caiff pawb sydd â phrofiad o fyw gyda neu gefnogi rhywun â dementia eu gwahodd a'u hannog i gyfrannu eu straeon drwy wefan y prosiect, a gobeithir y bydd rhaglen y gweithdy ysgrifennu creadigol yn cael ei hehangu drwy rwydweithiau ar draws Cymru yn y dyfodol agos.

 

Celf ac iechyd

Mae gan Patrick Jones hanes cyfoethog o ymwneud â phrosiectau'r celfyddydau ac iechyd, gan ei fod wedi gweithio'n fwyaf diweddar gyda'r rhai sy'n fy anghofio, nid Cornus, y mae eu haelodau'n unigolion sy'n byw gyda dementia, ar y prosiect ' fy stori i fy hun '.

Jones:

"Mae'n wych gallu trosglwyddo'r hyn rwy'n ei wybod a'r hyn rwyf wedi'i ddysgu wrth lunio'r prosiect newydd hwn. Mae fy ngwaith personol ar ddementia wedi bod yn un o'r amser mwyaf buddiol yn fy mywyd.

Dywedodd Ollie John, rheolwr Coleg Brenhinol y Seiciatryddion yng Nghymru:

"Mae'n brosiect cyffrous iawn, mae effaith y celfyddydau ar les pobl yn amlwg ac mae angerdd Patrick yn ysbrydoliaeth. Bydd yn wych cipio profiadau pobl sy'n byw gyda dementia yn y prosiect arloesol hwn a byddwn yn annog pobl i gymryd rhan mewn unrhyw ffordd y gallant. "

Cynhelir y gweithdai #ThisIsMyTruthTellMeYours a drefnwyd ymlaen llaw yn ystod mis Chwefror yn Abermaw, y Bontfaen, Cas-Gwent a Phorth Tywyn. Os hoffech gyfrannu at y prosiect, neu os hoffech ragor o wybodaeth, ewch i wefan y prosiect am fanylion.