Y Coleg Meddygol Brenhinol yn cyhoeddi artist ar gyfer iechyd meddwl

12 Medi 2018

Mae'r bardd, llenor a dramodydd enwog Patrick Jones wedi ymgymryd â phreswyliad yng Ngholeg Brenhinol y Seiciatryddion yng Nghymru.

Bydd y cyfnod preswyl yn gweld Jones yn gweithio gyda'r coleg ar gyfres o waith a gomisiynwyd i hyrwyddo effaith celfyddyd ar les ac iechyd meddwl i'r cyhoedd a gwasanaethau cyhoeddus Cymru fel ei gilydd.

 

Web_Patrick Jones(1)_attribute to Glenn Dene (1)

 

Yn dilyn cyhoeddi'r preswyliad, dywedodd Patrick Jones:

"Rwy'n credu y gall y celfyddydau helpu i ddatblygu hunanhyder a hunan-barch, cael effaith gadarnhaol ar ddiwylliant ysbytai ac unedau gofal, gwella perthnasoedd a morâl staff a chleifion, gwella sgiliau cymdeithasol a rhoi cyfle i gyfranogwyr ddysgu sgiliau newydd. Fel y dywedodd Voltaire flynyddoedd lawer yn ôl, ' rhywbeth i'w wneud – rhywbeth i garu – rhywbeth i obeithio amdano."

Jones o'r Coed duon, hanes cyfoethog o ymwneud â phrosiectau'r celfyddydau ac iechyd, gan ei fod wedi gweithio'n fwyaf diweddar gyda'r prosiect yn anghofio amdanaf (y mae eu haelodau yn unigolion sy'n byw gyda dementia) ar fy mhrosiect cân stori. Roedd y gwaith hwn yn dogfennu cerddi o ganeuon a straeon mwyaf gwerthfawr yr Aelodau y tu ôl iddynt.

"Mae gweld pobl sy'n byw gyda dementia yn ' ddadlennol ' wrth iddyn nhw ganu caneuon yn eu hatgofion, mae'n un o'r profiadau mwyaf gwobrwyol. Ysgrifennais ddrama  "cyn I mi adael", a gynhyrchwyd gan National Theatre Wales, sy'n cael ei droi'n ffilm. Mae'n stori sydd angen ei hadrodd."

Ymrwymiad cyntaf Jones yw ei brosiect dementia, gan greu cyfres o nodweddion geiriau llafar sy'n canolbwyntio ar bobl yn byw eu profiadau drwy gân. Bydd y gwaith hefyd yn amlygu sut mae iechyd meddwl gyda phwyslais ar ofal dementia wedi datblygu ers 1948.

"Dyma lle mae'r celfyddydau o'r pwys mwyaf ac yn offeryn sy'n aros i gael ei ddefnyddio i drin y rhai sy'n byw gyda dementia. Mae'r prosiect hwn yn ddechreuad ar y daith ac rwy'n gobeithio y bydd yn atseinio drwy'r rhwydweithiau iechyd meddwl."

Dywedodd yr Athro Keith Lloyd, Cadeirydd Coleg Brenhinol y Seiciatryddion yng Nghymru:

"Rwy'n falch iawn o groesawu Patrick i'r coleg, mae'r gwaith hwn yn gyffrous ac yn amhrisiadwy.
Nid oes neb yn rhydd rhag afiechyd meddwl, mae'r ffordd yr ydym yn rheoli ein hiechyd meddwl mor bwysig ac mae gan y celfyddydau rôl i'w chwarae o ran hybu lles meddyliol cadarnhaol."

Ar ddechrau'r cyfnod preswyl, dywedodd Patrick Jones:

"Mae'n wych gallu trosglwyddo'r hyn rwy'n ei wybod a'r hyn rwyf wedi'i ddysgu wrth greu'r rhaglen newydd hon, ac i'r rhai rwyf wedi cwrdd â hwy dros y blynyddoedd ac wedi bod yn ddigon ffodus i weithio gyda chi, mae'n gyfle gwych i fod yn rhan o raglen mor gadarnhaol."

Get in contact to receive further information regarding a career in psychiatry