Dr Maria Atkins etholwyd yn gadeirydd nesaf Coleg Brenhinol y Seiciatryddion Cymru

9 Ionawr 2020

Mae Dr Maria Atkins wedi gweld cystadleuaeth gref gan seiciatrydd blaenllaw arall i'w ethol yn Gadeirydd nesaf Coleg Brenhinol y Seiciatryddion yng Nghymru.

Mewn etholiad a ymladdwyd yn fanwl, gwelodd y Cadeirydd newydd her gan Dr Pritpal Singh a orffennodd yn ail.

Bydd Cadeirydd ac Is-Lywydd presennol y coleg, yr Athro Keith Lloyd, yn gadael y swydd bresennol ar 1 Gorffennaf 2020 yn ystod cynhadledd ryngwladol y coleg, ar ôl gwasanaethu am dymor llawn o bedair blynedd. 

Wrth siarad ar ôl i'r canlyniad gael ei gyhoeddi, dywedodd Dr Maria Atkins:   

"Rwy'n falch iawn o gael fy newis gan ein haelodau i gymryd drosodd fel Cadeirydd yn ddiweddarach eleni. 

"Wrth symud ymlaen, rwy'n gobeithio annog a hwyluso parhad y gwaith rhagorol y mae'r Pwyllgor wedi bod yn ei wneud dan gadeiryddiaeth yr Athro Lloyd, i wella gofal ar gyfer ein cleifion. Yr wyf hefyd yn awyddus i gynrychioli ein haelodau Cymreig ar faterion sy'n ymwneud â'r coleg ar draws y Deyrnas Unedig."

Mae swydd y Cadeirydd yn swydd uwch o fewn RCPscyh yng Nghymru. Mae'r swydd yn golygu arwain a chynrychioli'r wlad ddatganoledig yn allanol ac o fewn y coleg. Mae'r swydd hefyd yn golygu cadeirio'r Pwyllgor Gweithredol.

Dywedodd yr Athro Keith Lloyd, Cadeirydd Coleg Brenhinol y Seiciatryddion yng Nghymru:   

"Rwy'n hynod falch fod Dr Atkins wedi cael ei ddewis gan ein haelodau yng Nghymru i gymryd drosodd oddi wrthyf yn ddiweddarach eleni. 

"Gwn y bydd Dr Atkins yn dangos angerdd ac ymrwymiad, ac yn parhau â'r gwaith yr wyf wedi bod yn ei wneud gyda'r Llywodraeth, partneriaid a Chynulliad Cymru i sicrhau y caiff gofal cleifion ei wella

"Mae Maria yn siŵr o wneud gwaith gwych ac o dan ei harweiniad bydd y coleg yn parhau i dyfu, sefyll ar ei ben ei hun a bod yn llais iechyd meddwl yng Nghymru. 

Ychwanegodd Paul Rees, Prif Weithredwr y Coleg:

“Hoffwn longyfarch Dr Atkins am lwyddo mewn etholiad a ymladdwyd yn fanwl.

 "Rwy'n gwybod y bydd Dr Atkins yn olynydd rhagorol i'n Cadeirydd presennol, yr Athro Keith Lloyd.

 "Hoffwn ddiolch hefyd i'r ymgeisydd arall, Dr Pritpal Singh, am ei gyfraniad positif a goleuedig i'r etholiad – a ymgysylltodd â seiciatryddion ledled Cymru.”