Am

Dyma Gymru.

Fel Seiciatrydd dan hyfforddiant yng Nghymru, byddwch yn cael gweithio mewn cyfleusterau arloesol, yn dysgu gan arbenigwyr ac yn cymryd rhan mewn gwaith ymchwil sy'n arwain y byd. Hyn oll mewn amgylchedd cyfeillgar a chefnogol, lle mae gweithwyr proffesiynol yn gwerthfawrogi hyfforddeion ac yn ymrwymedig i'w datblygiad.

Gallwch ddewis hyfforddi yn y De, y gorllewin a'r Gogledd, lle gallwch ddod o hyd i ddinasoedd bywiog, arfordir ysblennydd neu fynyddoedd ysgubol ar garreg eich drws. Lle bynnag y byddwch wedi'ch lleoli, byddwch yn profi'r ymdeimlad cryf o gymuned sy'n gwneud Cymru'n lle mor wobrwyol i hyfforddi, gweithio a byw ynddo.

 • Ymchwil sy'n wirioneddol arwain y byd
  Mae'r cwrs MRCPsych
  Amgylcheddau hyfforddi cefnogol, enwog
  Cyfleusterau gweithio arloesol
  Cymhelliad arholi unigryw, cyntaf o'i fath
  Contract addysgol unigryw arall, cyntaf o'i fath

#HyfforddiGwaithByw

Yng Nghymru, mae seiciatreg yn cael ei chefnogi'n unigryw gan Lywodraeth Cymru. Mae'r rhaglen #HyfforddiGwaithByw yn ymgyrch i hyrwyddo ac arddangos y proffesiwn gwerthfawr a denu'r goreuon i hyfforddi, gweithio a byw yng Nghymru.

Mae'r rhaglen yn cynnig cyfres o gymhellion unigryw. Er enghraifft, bydd hyfforddeion sy'n dechrau eu swydd gyntaf o hyfforddiant seiciatrig craidd yn gymwys i gael ad-daliad am gostau sefyll yr arholiadau aelodaeth yn ystod yr archwiliad cyntaf. Mae Deoniaeth Cymru hefyd yn cynnig contract addysgol unigryw, cyntaf o'i fath.

Darganfyddwch fwy

 

Read more to receive further information regarding a career in psychiatry