RCPsych Cymru

Croeso i Goleg Brenhinol y Seiciatryddion Cymru.

Fel y corff meddygol proffesiynol ar gyfer seiciatreg yng Nghymru, rydym yn gosod safonau ac yn hybu rhagoriaeth mewn seiciatreg a gofal iechyd meddwl.


Rydym yn arwain, cynrychioli a chefnogi seiciatryddion yn genedlaethol i'r Llywodraeth ac asiantaethau eraill, gyda'r nod o wella canlyniadau pobl â salwch meddwl, iechyd meddwl unigolion, eu teuluoedd, a chymunedau.

 

Dilynwch ni @Seiciatreg

Dilynwch ni @RCPsychWales

Ein hadnoddau

Get in contact to receive further information regarding a career in psychiatry