Arbenigeddau

 

Mae gennym ddetholiad o is-gyfadrannau sy'n benodol ar gyfer RCPsych Cymru.

 • Cyfadran seiciatreg academaidd
 • Cyfadran seiciatreg caethiwed
 • Cyfadran seiciatreg plant a phobl ifanc
 • Cyfadran seiciatreg fforensig
 • Cyfadran seiciatreg oedolion gyffredinol
 • Cyfadran seiciatreg cyswllt
 • Cyfadran seiciatreg anabledd deallusol
 • Cyfadran seiciatreg henaint
 • Cyfadran seicotherapi meddygol
 • Cyfadran adsefydlu a seiciatreg gymdeithasol
 • Cyfadran anhwylderau bwyta
 • Cyfadran niwroseiciatreg
 • Cyfadran seiciatreg amenedigol
Get in contact to receive further information regarding a career in psychiatry