Cysylltu â ni

Dylid cysylltu â phob swyddog a Phwyllgor drwy RCPsych Cymru.

Rheolwr: Ollie John, llinell uniongyrchol 02922 33 1080
Swyddog polisi: Daniel Jones, llinell uniongyrchol 02922 33 1081
Swyddog y wasg: Laura Varney
Cyfeiriad: RCPsych Cymru, Tŷ Baltig, Sgwâr Mount Stuart, Caerdydd, CF10 5FH


Get in contact to receive further information regarding a career in psychiatry