Gwerthoedd ac ymddygiadau

Mae ein gwerthoedd yn sail i bopeth a wnawn, a'r hyn a ddisgwyliwn gan ein staff a'n haelodau sy'n ymwneud â gwaith Coleg.

Dewrder
Arloesi
Ran
Cydweithio
Dysgu
Rhagoriaeth

Mae gwybodaeth ychwanegol ac ymddygiadau cysylltiedig ar gael.

Gwerthoedd craidd ar gyfer seiciatryddion

Yn ogystal, rydym wedi datblygu cyfres o werthoedd craidd ar gyfer seiciatryddion. Dylai'r fframwaith gwerthoedd gyfrannu at lunio ymarfer clinigol, polisi a chynllunio ym maes gofal iechyd meddwl. Mae'n cynnwys cleifion o bob ystod oedran ac arbenigeddau o fewn seiciatreg.

Gellir ei ddefnyddio fel teclyn hyfforddi, yn gyfeirbwynt ac yn offeryn mesur ar gyfer gwerthuso arfer. Mae'n sail i'r berthynas therapiwtig rhwng y claf a'r meddyg, sydd yn ei dro yn dylanwadu ar ansawdd yr adferiad.

' Yn wahanol i foeseg, sy'n ceisio pennu ' canlyniadau cywir ', mae arfer sy'n seiliedig ar werthoedd yn dibynnu ar ' broses dda ', yn benodol, sgiliau clinigol da, fel sail i wneud penderfyniadau cytbwys lle mae gwerthoedd yn gwrthdaro. ' (Fulford, 2011)

Mae'r gwerthoedd craidd yn agored i'w diwygio yn y dyfodol a gallant weithredu ar y cyd â Chod Moeseg Coleg Brenhinol y Seiciatryddion mewn ymarfer clinigol.

Fe'u Datblygwyd gan y Pwyllgor Cydweithredol Rhanbarthol dan arweiniad yr Athro Keith Lloyd, seiciatrydd ymgynghorol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg a Ms Veryan Richards, cynrychiolydd cleifion, RCPsych Cymru ac mewn ymgynghoriad â'r Pwyllgor gwaith ac aelodaeth yng Nghymru.

Get in contact to receive further information regarding a career in psychiatry