Cyfleoedd

Cadeiryddion cyfadran, RCPsych Cymru 

Ar hyn o bryd mae gennym swyddi gwag ar gyfer y ddwy swydd ganlynol.

Cadeirydd y Gyfadran seicotherapi meddygol yng Nghymru (12 Mehefin)
Cadeirydd y Gyfadran caethiwed yng Nghymru (7 Mehefin)
Prif bwrpas y rolau yw arwain y Gyfadran yng Nghymru, i gynrychioli RCPsych Cymru ym Mhwyllgor Gweithredol canolog y Gyfadran ac i gynrychioli'r Gyfadran ar weithrediaeth y Pwyllgor Cydweithredol Rhanbarthol.

Dylid anfon pob mynegiant o ddiddordeb at Ollie John erbyn y dyddiad a nodir.

 

Cynrychiolwyr rhanbarthol, RCPsych Cymru

Mae gennym nifer o swyddi gwag ar gyfer cynrychiolwyr rhanbarthol mewn sawl maes arbenigol yng Nghymru:

Cyfadran seiciatreg fforensig
Cyfadran seiciatreg henaint
Cyfadran seiciatreg plant a phobl ifanc
Tymor swydd: Fe'i hadolygir ar ôl 5 mlynedd. Bydd y penodiad yn dod i ben pan fydd yn ymddeol o ymarfer llawn amser.

Swydd Pwrpas: Penodir cynrychiolwyr arbenigol rhanbarthol yn fewnol i gefnogi cynghorwyr rhanbarthol, Dirprwy gynghorwyr rhanbarthol, a chadeiryddion is-adrannau, cyfadrannau ac adrannau ar faterion arbenigol perthnasol amrywiol.

Gweithio'n agos gyda chynrychiolwyr rhanbarthol arbenigol eraill, cynghorwyr rhanbarthol a Dirprwy gynghorwyr rhanbarthol i ddarparu cyngor arbenigol perthnasol i gyflogwyr mewn perthynas â datblygu, asesu a chymeradwyo disgrifiadau swydd ar gyfer ymgynghorwyr , meddygon arbenigol a graddau o arbenigwyr cysylltiol.

Dylid anfon datganiadau o ddiddordeb at Ollie John.