Newyddlenni | Newsletter

Every season we produce a newsletter for our members. Each edition highlights recent developments and events, featured and topical articles and updates on the work of members.

If you'd like to contribute an article to an upcoming edition, please get in touch with Ollie John.

Bob tymor Rydym yn cynhyrchu cylchlythyr ar gyfer ein haelodau. Mae pob rhifyn yn tynnu sylw at ddatblygiadau a digwyddiadau diweddar, erthyglau sy'n dod i'r amlwg a rhai cyfoes a diweddariadau ar waith Aelodau.

Os ydych wedi'ch ailgyfeirio yma o'n tudalennau Coleg Cymraeg, rydym yn cyfieithu'r cynnwys hwn ar hyn o bryd. Diolch am eich amynedd.

Our resources

Senedd

Call for Content (Spring/Summer)

Please get in touch with Annie Fabian, RCPsych Wales Co-ordinator to propose or submit any content for the forthcoming Spring/Summer edition

Get in touch
Read more to receive further information regarding a career in psychiatry