Back

RCPsych in Wales Policy Officer / Swyddog Polisi

  • Location : Cardiff/ Caerdydd
  • Status : Permanent contract/ Contract parhaol
  • Salary : £30,076 - £33,111 per annum
  • Closing date : 09/06/2022
  • Interview date : 27/06/2022
The College is seeking a self-motivated individual to support the RCPsych in Wales with policy and strategy development in this dynamic role. 

The successful candidate will have a proven record of working in a busy and complex environment in a support role. They will have strong interpersonal skills, robust research and analysis capabilities and will be familiar with advocacy strategy development and delivery. Experience in writing for a policy-making audience is desirable as is a demonstrable knowledge of policy making processes. 

Reporting to the RCPsych in Wales Manager, they will be required to use their own initiative in this small team. They will work closely with the elected and appointed members to provide a proactive environment that will support and develop mental health policy in Wales. 

Flexibility and self-reliance are essential. The role entails a certain amount of travel across Wales and England with the need for occasional overnight stays.  The College values a diverse workforce and welcomes applications from all sections of the community, reflecting the population it serves.

The College values a diverse workforce and welcomes applications from all sections of the community, reflecting the population it serves.

We are committed to building and maintaining an inclusive and supportive culture, a place where we can all be ourselves and succeed on merit. We aim to promote a more inclusive environment, which attracts all candidates and signals our commitment to celebrate and promote diversity. 

We will consider putting into place appropriate reasonable adjustments for candidates who may have a disability. 

We only recruit the best and in return for your commitment the College offers an attractive salary and benefits. 

We operate a hybrid working model of on site and working from home/remote, which helps to ensure a flexible work life balance. 

For any queries, please e-mail: HRrecruitment@rcpsych.ac.uk.

How to apply

For more information and instructions on how to apply, please download the following documents:

We welcome applications from all sectors of the community.

Closing date: Thursday 9 June 2022 at 10am

Interview date: Monday 27 June 2022 - via Microsoft Teams

The College is an Equal Opportunities Employer. Charity registration no. 228636

No agencies or publications please.

Mae'r Coleg yn chwilio am unigolyn hunanysgogol i gefnogi'r Coleg Brenhinol gyda datblygu polisi a strategaeth yn y rôl ddeinamig hon.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus hanes profedig o weithio mewn amgylchedd prysur a chymhleth mewn rôl gymorth. Bydd ganddynt sgiliau rhyngbersonol cryf, galluoedd ymchwil a dadansoddi cadarn a byddant yn gyfarwydd â datblygu a chyflawni'r strategaeth eiriolaeth. Mae profiad o ysgrifennu ar gyfer cynulleidfa llunio polisi yn ddymunol, yn ogystal â gwybodaeth amlwg am brosesau llunio polisi.

Gan adrodd i Reolwr y Coleg, bydd gofyn iddynt ddefnyddio eu menter eu hunain yn y tîm bach hwn. Byddant yn gweithio'n agos gyda'r aelodau etholedig a'r aelodau penodedig i ddarparu amgylchedd rhagweithiol a fydd yn cefnogi ac yn datblygu polisi iechyd meddwl yng Nghymru.

Mae hyblygrwydd a hunanddibyniaeth yn hanfodol. Mae'r rôl yn golygu rhywfaint o deithio ledled Cymru a Lloegr gyda'r angen am arosiadau dros nos yn achlysurol.  Mae'r Coleg yn gwerthfawrogi gweithlu amrywiol ac yn croesawu ceisiadau o bob rhan o'r gymuned, gan adlewyrchu'r boblogaeth y mae'n ei gwasanaethu.

Rydym ond yn recriwtio'r gorau ac yn gyfnewid am eich ymrwymiad mae'r Coleg yn cynnig cyflog a buddion deniadol.

Ar gyfer unrhyw ymholiadau, e-bostiwch: HRrecruitment@rcpsych.ac.uk 

I wneud cais am y rôl hon, lawrlwythwch o wefan y Coleg: www.rcpsych.ac.uk.  

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Dydd Iau 9 Mehefin 2022 am 10am

Dyddiad cyfweld: Dydd Llun 27 Mehefin 2022

Mae'r Coleg yn Gyflogwr Cyfle Cyfartal. Cofrestru elusennau. na. 228636.

Rydym yn croesawu ceisiadau o bob rhan o'r Gymuned.

The College is a proud member of the Disability Confident employer scheme.