Αποποίηση ευθυνών

Τα μεταφρασμένα υλικά μας παρέχουν πληροφορίες, όχι συμβουλές

Το περιεχόμενο των μεταφρασμένων σελίδων και εγγράφων παρέχεται μόνο για γενικές πληροφορίες. Δεν προορίζονται και δεν συνιστούν συμβουλές στις οποίες θα πρέπει να βασιστείτε. Σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί εναλλακτική λύση για συγκεκριμένες συμβουλές.

Επομένως, πρέπει να λάβετε τις σχετικές επαγγελματικές ή εξειδικευμένες συμβουλές πριν πάρετε ή αποφύγετε οποιαδήποτε ενέργεια που βασίζεται σε αυτές τις πληροφορίες.

Εάν έχετε απορίες σχετικά με οποιοδήποτε ιατρικό θέμα, θα πρέπει να συμβουλευτείτε το γιατρό σας ή άλλο επαγγελματία πάροχο υγειονομικής περίθαλψης χωρίς καθυστέρηση.

Εάν νομίζετε ότι αντιμετωπίζετε οποιαδήποτε ιατρική κατάσταση, πρέπει να αναζητήσετε άμεση ιατρική βοήθεια από έναν γιατρό ή άλλο επαγγελματία παροχέα υγειονομικής περίθαλψης.

Καμία εκπροσώπηση, εγγύηση ή εγγύηση

Αν και καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για την κατάρτιση ακριβών πληροφοριών στα φυλλάδια μας και για την ενημέρωση των πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας, δεν προβάλλουμε εγγυήσεις ή εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, ότι το περιεχόμενο σε αυτήν την ενότητα είναι ακριβές, πλήρες ή ενημερωμένο.

 

Read more to receive further information regarding a career in psychiatry