اختلال وسواسی جبری
نکات کلیدی

Obsessive Compulsive Disorder (OCD) - Key facts

 

همه ما ممکن هست در دورهایی کمی‌ وسواسی به نظر بیا ایم.

اما زمانی‌ میگویم که فردی  احتمالا دچار اختلال وسواسی جبری هست که:

۱. افکار یا تصورات ناراحت کننده, علی‌ رغم میلش, به ذهنش هجوم می‌آورند و تلاش او برای بیرون راندن آنها از ذهنش بی‌ نتیجه هست.- افکار یا تصورات  وسواسی.

 ۲. حس می‌کند که باید بعضی‌ از کار‌ها رو به شکل خاصی‌ انجام دهد تا احساس آرامش کند، مثلا مرتباً دست شستن یا مرتباً چیز‌های مختلف رو چک کردن به طور مثال: آیا در خانه بسته هست یا نه آیا اطو به برق است یا نه آیا زیر گاز روشن است یا نه-اقدامات جبری مرتبط با آن.

شیوع اختلال وسواسی جبری:

از هر ۵۰ نفر ۱ نفر در کل عمر ش دچار اختلال وسواسی جبری میشود. شیوع در مرد و زن مساوی است. در کل بریتانیای کبیر حدود یک میلیون نفر به این بیماری دچار هستند. این بیماری معمولا در دوره جوانی   بروز می‌کند و شامل دوره‌های بهبود و پسرفت خود به خودی است. معمولا بیماران سالها از این بیماری رنج میبرند بدون درخواست کمک.

علائم بیماری:

-افکار یا تصورات  وسواسی تکرار شنونده و نگران کننده.

-احساس اجبار به انجام بعضی‌ از کار‌ها به شکلی‌ خاص برای کاهش حس نگرانی، به عنوان مثال:تکرار مکرر یک کار مثل دست شستن یا تکرار یه جمله خاص یا شمردن اعداد به طور مکرر.

علل بروز اختلال وسواسی جبری:

 

علل زیادی ممکن است در بروز این اختلال نقش داشته باشند، مانند:

  • ارث
  • استرس
  • تغییرات عمده در زندگی‌ مانند بلوغ، شغل جدید، به دنیا آمدن نوزاد
  • اختلال در سروتونین، ماده شیمیایی در مغز
  • خصوصیات شخصیتی: افراد بیش از اندازه با دقت، تمیز و وسواسی

کمک به خود:

 به‌‌‌ طور مرتب برای حدود نیم ساعت و هر روز  به افکار وسواسی تان  فکر کنید، یا آنها را روی یک برگه کاغذ بنویسید و بعدا آنها را دوباره بخوانید و یا اینکه آنها را ضبط کنید و دوباره به آنها گوش دهید و همزمان در برابر میل به انجام اقدامات جبری مرتبط مقاومت کنید. برای مثل افکار وسواسی شما ممکن است مربوط به تمیزی باشد و اعمال جبری مربوط میتواند شستشوی بیش از حد باشد.

 

  • از مشروبات الکلی دوری کنید. 
  • اگر افکار وسواسی شما، مربوط به دین و ایمان است، در مورد آنها با افراد مطلع و آگاه به این امور  مشورت کنید. 
  • کتاب‌های مفید و کمک کننده مربوط به اختلال وسواسی جبری را مطالعه کنید.

کمک تخصصی

روان درمانی:

 

  • تماس تدریجی‌ با محرک  وسواس و اجتناب آگاهانه از انجام اقدامات جبری مرتبط با آن.
  • روان درمانی شناختی‌: هدف این روش کار بر روی افکار منفی‌، سر زنش کننده و غیر واقعی ماست.

دارو درمانی:

دارو‌های ضّد افسردگی: حتا اگر شما افسرده نیستید هم داروهای ضّد افسردگی اس‌ اس‌ آار‌ای میتوانند مفید باشند. آنها میتوانند به تنهایی و یا به همراه  روان درمانی شناختی‌  در اختلال وسواسی جبری متوسط تا شدید استفاده شوند. اگر دارمان بعد از سه ماه جواب نداد مرحله بعدی میتواند تغییر داروی اس‌ اس‌ آار‌ای به داروی کلمیپرامین باشد.

درمان تا چه حد   موثر است؟

 تماس تدریجی‌ با محرک  وسواس و اجتناب آگاهانه از انجام اقدامات جبری مرتبط و روان درمانی شناختی‌:

حدوداً از هر چهار نفر، سه نفر از آنها به این روش به درجات مختلف جواب میدهند. یک نفر از چهار نفر عود مجدد خواهد داشت.  و یک نفر از چهار نفر هم نمیتوانند یا نمی‌خواهند که این روش درمانی را به طور کامل انجام دهند.

دارو درمانی:

حدوداً از هر ده نفر، شش نفر با این روش علأئمشان  به نصف تقلیل می‌یابد. ادامه دارودرمانی حتا پس ازسالها  از بروز اولیه بیماری، میتواند از بروز مجدد آن جلوگیری کند. حدود نیمی از افرادی که دارودرمانی را متوقف میکنند، پس از چند ماه دچار عود بیماری میشوند. این احتمال در افرادی که از ترکیب رواندرمانی با دارو درمانی استفاده میکنند کمتر است.

بهترین روش درمانی برای من کدام است؟

اختلال وسواسی جبری خفیف:

تماس تدریجی‌ با محرک  وسواس و اجتناب آگاهانه از انجام اقدامات جبری مرتبط با آن. این روش موثر می‌باشد و دارای عوارض جانبی هم نیست. در این روش شما باید مصمم و با پشتکار باشید. باید خود را برای افزایش موقّتی اضطراب در طی دوره اولیه  درمان با این روش آماده کنید. روان درمانی شناختی‌ و دارو درمانی هم در این نوع از اختلال وسواسی جبری به همین اندازه مفید هستند.

اختلال وسواسی جبری متوسط تا شدید:

شما میتوانید یا  روان درمانی شناختی‌ ( تا ده ساعت) یا دارو درمانی ( تا دوازده هفته) داشته باشید. اگر بهبودی حاصل نشد، میتوانید هردو اینها را بطور همزمان داشته باشید.اگر اختلال به شکل شدید است، بهتر است که هر دو این درمانها را از ابتدا به طور همزمان داشته باشید.

اگر شما نتوانید روان درمانی را تحمل کنید، می‌توان فقط از دارو درمانی استفاده کرد. در این صورت ریسک عود بیماری  حدوداً یک نفر از هر دو نفر است در حالیکه در ترکیب دارو و روان درمانی ریسک عود بیماری یک نفر از هر چهار نفر است. مصرف دارو در دوران شیردهی و حاملگی‌ توصیه نمیشود.

 

Translated May 2012 By Dr. Amir Sajjadi

Original page produced by the RCPsych Public Education Editorial Committee.

Information about treatments can change rapidly and the College updates its mental health information pages regularly.
 
 این برشور توسط گروه آموزش کالج سلطنتی روانپزشکی بریتانیا تهیه گردیده است