Zespoły środowiskowe opieki zdrowia psychicznego: Główne Fakty

Zastrzeżenie

Prosimy o uważne przeczytanie zastrzeżenia, które towarzyszy poszczególnym tłumaczeniom. Wyjaśniono w nim, że College nie może zagwarantować jakości tłumaczeń ani tego, że informacje są w każdym przypadku aktualne.

Zespół środowiskowy opieki zdrowia psychicznego to grupa pracowników ochrony zdrowia psychicznego, którzy współpracują ze sobą na rzecz pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi. Różne grupy specjalistyczne działające na polu zdrowia psychicznego maja do dyspozycji odmienne umiejętności i wiedzę, a współpraca ułatwia im wypracowanie odpowiedniego podejścia do problemów zdrowotnych.

Skierowanie do zespołu CMHT

Lekarz pierwszego kontaktu może pomóc pacjentom z zaburzeniami psychicznymi poprzez przepisanie środków przeciwdepresyjnych, lub skierowanie na leczenie psychoterapeutyczne. Bardziej skomplikowane problemy wymagają jednak skierowania do zespołu CMHT.

Pierwszy kontakt z zespołem CMHT

Pracownicy środowiskowego zespołu opieki zdrowia psychicznego wywodzą się z różnych środowisk zawodowych (patrz niżej), ale wszyscy mają na celu rozwinięcie pełnych zaufania i szacunku stosunków z pacjentem.

W jaki sposób zespół CMHT niesie pomoc

Zespół CMHT pomaga pacjentom określić, w jakim zakresie potrzebują pomocy, rozwija mocne strony pacjenta, wypracowuje rozwiązania obecnych problemów, kontroluje postępy w leczeniu i pomaga pacjentowi wrócić do zdrowia.

Wizyty

Spotkania z pacjentem odbywają się sam na sam, w grupie z innymi pacjentami, lub z rodziną i przyjaciółmi. Wszyscy pracownicy zespołu CMHT posiadają niezbędne kompetencje zawodowe, ale w razie potrzeby mogą powołać się na właściwe sobie umiejętności zawodowe. W skład zespołu mogą np. wchodzić:

 • Psychiatrzy
 • Środowiskowe pielęgniarki zdrowia psychicznego (CPN[1])
 • Pracownicy opieki społecznej
 • Terapeuci zajęciowi
 • Psychologowie
 • Farmaceuci

Kierownikiem zespołu jest najczęściej starsza pielęgniarka lub pracownik opieki społecznej i zazwyczaj nie ma bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Zadaniem kierownika jest praktyczne prowadzenie zespołu, prowadzenie współpracy z innymi placówkami służby zdrowia i organizacjami spoza dziedziny zdrowia, zapewnienie rozwoju zespołu i utrzymanie wysokiej jakości zapewnianych usług. Recepcjonistki i sekretarki zapewniają bezproblemową obsługę pacjentów.

Inni członkowie zespołu

W skład zespołu środowiskowego mogą wchodzić pracownicy zajmujący się takimi sprawami jak zasiłki, wsparcie, powrót do zdrowia, kontakty w środowisku, jak również terapeuci zajęciowi i psychoterapeuci. Coraz częściej również w szeregach zespołów spotyka się pracowników nie posiadających specjalnych kwalifikacji zawodowych, zwłaszcza ludzi, którzy sami cierpieli na zaburzenia psychiczne, pracownicy świetlic i organizacji mieszkaniowych. Zespoły specjalistyczne zajmujące się ludźmi starszymi z problemami psychicznymi często zatrudniają logopedów lub fizjoterapeutów.

Miejsce pracy zespołu

Zespół środowiskowy ma swoją siedzibę, zazwyczaj w miejscowej przychodni, gdzie przyjmują pacjentów. Pacjentów przyjmuje się również w przychodni lekarskiej, ambulatorium, ośrodku zajęć dziennych lub w domu pacjenta.

Metody pracy zespołu

Poszczególni członkowie zespołu pracują z pacjentem indywidualnie. Zespół jednakże spotyka się regularnie, aby przedyskutować ogólny obraz sytuacji pacjenta i potrzebne mu wsparcie, opracować najlepszy sposób leczenia i zdecydować, który członek zespołu będzie bezpośrednio pracować z pacjentem i przyjmie na siebie rolę głównego koordynatora opieki (keyworker).

Rola głównego koordynatora opieki

Opiekę pacjenta zazwyczaj koordynuje pracownik opieki społecznej lub pielęgniarka. Ich zadaniem jest poznać dokładnie potrzeby pacjenta, jego problemy i jak sobie z nimi radzi, rozpoznać mocne strony pacjenta, przedyskutować z pacjentem plan opieki, zaoferować wsparcie, informacje i porady, upewnić się, że pacjent rozumie plan opieki i że wszyscy członkowie zespołu działają wspólnie na rzecz pacjenta.

Plan opieki (plan powrotu do zdrowia)

Wszystkie elementy leczenia i pomocy dla danego pacjenta są wyszczególnione na piśmie w formie planu opieki. Pacjent otrzymuje kopię planu, który jest weryfikowany co kilka miesięcy (patrz poniżej).

Program opieki (CPA[2])

W ramach programu opieki co kilka miesięcy odbywają się spotkania wszystkich członków zespołu bezpośrednio zaangażowanych w opiekę nad pacjentem. Pacjent jest również obecny na tych spotkaniach wraz z członkiem rodziny, przyjacielem, rzecznikiem, opiekunem lub inną osobą, która zapewni mu wsparcie.

Poufność

Członkowie zespołu środowiskowego traktują wszelkie informacje na temat pacjenta na tych samych zasadach poufności, jak w przypadku lekarzy i pracowników służby zdrowia. Informacje dotyczące pacjenta są jednak przekazywane w obrębie zespołu, aby zapewnić pacjentowi jak najlepszą opiekę. Zespół będzie się również kontaktował z lekarzem pierwszego kontaktu, lub innymi lekarzami, pod których opieką pozostaje dany pacjent.

Zaangażowanie rodziny i przyjaciół

Zespół środowiskowy często współpracuje z rodziną, ale w takich przypadkach również obowiązuje ich zasada poufności danych pacjenta, w związku z czym wymagana jest zgoda pacjenta na włączenie rodziny. Zespół oferuje również wsparcie i pomoc grupową dla rodzin pacjentów.

Rzecznicy

Rzecznik pacjenta to osoba, która towarzyszy pacjentowi na spotkaniach z zespołem, aby ułatwić pacjentowi zadawanie pytań i pomóc w przekazaniu specjalistom opinii pacjenta. Są to zazwyczaj pracownicy organizacji wolontaryjnych, lub innych placówek służby zdrowia.

Tabletki czy terapia?

Wybór metody leczenia zależy od tego, co w danym momencie jest najskuteczniejsze, biorąc również pod uwagę preferencje pacjenta. Zazwyczaj poprawa następuje na skutek stosowania leków w połączeniu z terapią.

Specjalistyczne zespoły środowiskowe

W Wielkiej Brytanii działa obecnie wiele specjalistycznych zespołów środowiskowych specjalizujących się m.in. w leczeniu w domu, interwencjach w nagłych przypadkach, psychozie o wczesnym początku, pierwszym epizodzie psychozy, metodzie ABT [3] (badanie i krótkie leczenie), leczeniu ciągłym, rehabilitacji, interwencyjnej opiece psychiatrycznej, medycynie sądowej.

Czego można oczekiwać od zespołu środowiskowego

Zespoły różnią się w zależności od rejonu. Niektóre skupiają się na pracy z pacjentami o przewlekłych zaburzeniach psychicznych, inne koncentrują się na krótkich metodach leczenia takich schorzeń, jak lęk i depresja. Zakres usług oferowanych przez każdy zespół określany jest przez regionalne władze służby zdrowia dysponujące finansami w porozumieniu z lokalnym Funduszem ds. Zdrowia Psychicznego, który zarządza danym zespołem.

 1. Skrót angielski CMHT oznacza Community Mental Health Team
 2. Skrót angielski CPN oznacza Community Psychiatric Nurse
 3. Skrót angielski CPA oznacza Care Programme Approach

Bardziej szczegółowe informacje znajdą Państwo w głównej ulotce

Niniejsza ulotka podaje tylko podstawowe fakty i jest skróconą wersją naszej głównej ulotki, która jest dostępna tu www.rcpsych.ac.uk

   

Read more to receive further information regarding a career in psychiatry