Rydym yn ymwybodol bod staff yr Adran Damweiniau ac Achosion Brys angen sgiliau mewn atal a lleihau achosion o hunanladdiad a gwybodaeth ynglŷn â pha wasanaethau arbenigol sydd ar gael i’w cleifion. Er mwyn sicrhau bod egwyddorion ‘Ydych chi’n teimlo eich bod ar ymyl y dibyn?’ yn cael eu rhoi ar waith yn ymarferol, rydym yn awgrymu bod staff Adrannau Damweiniau ac Achosion Brys yn derbyn hyfforddiant yn lleol i gefnogi’r daflen hon.

Ydych chi’n teimlo eich bod ar ymyl dibyn?

 

Rydym am eich helpu i ddod trwyddi

 

Ymwadiad

Gweler ein hymwadiad, sy'n berthnasol i'r holl gyfieithiadau sydd ar gael ar y wefan hon.

Exception occured while executing the controller. Check error logs for details.
Read more to receive further information regarding a career in psychiatry