Cyflwyniad Dydd Gŵyl Dewi y Coleg yn 'darlunio'r meddwl'

Newyddion Cymru
02 March 2021

Y Dydd Gŵyl Dewi hwn rydym yn falch iawn o gyflwyno 'darlunio'r meddwl', cyflwyniad ar y cyd rhwng Cerys Knighton a Dr Rhys Bevan Jones.

Cyflwynwyr

Mae Cerys Knighton yn fyfyriwr PhD y dyniaethau meddygol a ariennir gan SWW-DTP, sy'n ymchwilio i gynrychiolaethau o salwch iselder ewinedd yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Mae Cerys yn creu gwaith celf yn seiliedig ar yr ymchwil hon a'i phrofiad byw ei hun o anhwylder deubegynol. Nod ei gwaith yw creu gofod myfyrio: edrych ar sut mae dosbarthiadau diagnostig a chynrychiolaethau wedi esblygu i fyfyrio ar stigma modern.

Mae Dr Rhys Bevan Jones yn seiciatrydd ac yn ymchwilydd yn y Rhan o Seiciatreg Plant a Phobl Ifanc, Yr Is-adran Meddygaeth Seicolegol a Niwrowyddorau Clinigol, ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae ganddo ddiddordeb mewn ymchwil a gwaith clinigol o fywyd plentyn i fywyd fel oedolyn, ac anawsterau iechyd meddwl yn y cyfnod trosiannol allweddol hwn, ac mae wedi'i hyfforddi'n ddeuol mewn seiciatreg plant/pobl ifanc ac oedolion. Mae ganddo ddiddordeb hefyd yn rôl cyfryngau gweledol a digidol ym maes iechyd meddwl ac mae wedi astudio darlunio a dylunio graffig yng Nghanol St Martins a Phrifysgol Kingston (Llundain). Dyfarnwyd Cymrodoriaeth Ôl-Ddoethurol iddo gan y Sefydliad Cenedlaethol er Ymchwil Iechyd ac Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru i fireinio a chynnal treial o raglen ddigidol ar gyfer iselder yn y glasoed.

For further information, please contact: