Mental health information in Welsh 

 

Cymraeg

Amdanom ni

Coleg Brenhinol y Seiciatryddion yw'r corff proffesiynol ac addysgol ar gyfer seiciatryddion yn y Deyrnas Unedig. Rydym yn hyrwyddo iechyd meddwl trwy:

  • Gosod safonau a hyrwyddo rhagoriaeth mewn gofal iechyd meddwl
  • Gwella dealltwriaeth trwy ymchwil ac addysg
  • Arwain, cynrychioli, hyfforddi a seiciatryddion cefnogi
  • Gweithio gyda chleifion, gofalwyr a'u sefydliadau

Mae addysg gyhoeddus yn un o dasgau canolog y Coleg. Credwn fod angen gwybodaeth ar bawb i wneud penderfyniadau gwybodus am eu hiechyd.

Pwy sydd wedi ysgrifennu'r wybodaeth hon?

Fe'i hysgrifennwyd gan seiciatryddion sy'n aelodau o Fwrdd Golygyddol Addysg Gyhoeddus y Coleg. Maent yn cydweithredu ag arbenigwr (neu arbenigwyr) yn y maes, ac yn cael y wybodaeth sy'n cael ei wirio gan ofalwyr a chleifion.

Rydym yn ddiolchgar i'r seiciatryddion, staff y coleg ac eraill sydd wedi helpu i gyfieithu a gwirio'r cyfieithiadau ar gyfer cywirdeb.

Nid ydym yn gallu gwarantu mai cyfieithiadau yw'r wybodaeth ddiweddaraf.

Ymwadiad

Gweler ein hymwadiad, sy'n berthnasol i'r holl gyfieithiadau sydd ar gael ar y wefan hon.

 

Mental Health Links in Welsh

 

Leaflets in Welsh produced by the National Centre for Mental Health: Canolfan lechyd Meddwl Genedlaethol