Coleg y Seiciatryddion

Fel y corff meddygol proffesiynol ar gyfer seiciatreg yng Nghymru, rydym yn gosod safonau ac yn hyrwyddo rhagoriaeth ym maes seiciatreg a gofal iechyd meddwl.Rydym yn arwain, cynrychioli a chefnogi seiciatryddion yn genedlaethol i'r Llywodraeth ac asiantaethau eraill, gyda'r nod o wella canlyniadau pobl â salwch meddwl, ac iechyd meddwl unigolion, eu teuluoedd, a chymunedau.

Rydym yn wlad ddatganoledig ac yn Gyngor Coleg Brenhinol y Seiciatryddion.

Mae ein gwybodaeth hefyd ar gael yn Saesneg.

Dilynwch ni ar Twitter ac Instagram @rcpsychWales

Rydym yn falch o gefnogi Eisteddfod yr Urdd

Darllen mwy
Cerys Head progress

Adnoddau gwybodaeth iechyd meddwl

Cyfieithiadau o'n hadnoddau gwybodaeth iechyd meddwl i gleifion a gofalwyr yn y Gymraeg.

Cliciwch yma

Gael cwestiwn?