Digwyddiadau i ddod

Upcoming events

Mae gan Goleg Brenhinol Seiciatryddion Cymru galendr digwyddiadau llawn ac amrywiol bob amser, ac ni fydd 2024 yn eithriad.

The Royal College of Psychiatrists Wales always have a full and varied events calendar, and 2024 will be no exception.

Please contact Annie Fabian should you need further information.

3 Upcoming Events

 • Cynhadledd Iechyd Meddwl Pobl Hŷn

  24MAY

  Cynhadledd ar-lein

 • RCPsych Wales Faculty of Old Age Psychiatry Conference

  24MAY

  Virtual via Zoom

 • RCPsych Wales Faculty of Addictions Psychiatry Conference

  06JUN

  Swalec Stadium, Sophia Gardens

  Cardiff
Read more to receive further information regarding a career in psychiatry