Newyddion Cymru

Darllen diweddariadau allweddol ar gyfer seiciatryddion sy'n gweithio yng Nghymru.

Cydraddoldeb ar draws y tir
Cydraddoldeb ar draws y tir

Cipolwg ar ymgyrch Coleg Cymru cyn etholiad y Senedd

More information Cymru
06apr by RCPsych Wales
Meddyg digidol Caerdydd wedi'i amlygu mewn gwaith celf
Meddyg digidol Caerdydd wedi'i amlygu mewn gwaith celf

Dathlwyd yr Athro Alka Ahuja MBE fel rhan o'r #TheArtofMotherhood murlun a gomisiynwyd gan Amazon Handmade.

More information Cymru
06apr by RCPsych Wales
Youtube
Cyflwyniad Dydd Gŵyl Dewi y Coleg yn 'darlunio'r meddwl'

Y Dydd Gŵyl Dewi hwn rydym yn falch iawn o gyflwyno 'darlunio'r meddwl', cyflwyniad ar y cyd rhwng Cerys Knighton a Dr Rhys Bevan Jones.

More information Cymru
02mar by RCPsych Wales
Baltic_House,_Mount_Stuart_Square,_Cardiff_Bay
Mwy na 30 o sefydliadau ar draws y sectorau iechyd, tai a gofal cymdeithasol yng Nghymru yn dod at ei gilydd i alw am weithredu ar anghydraddoldebau iechyd

Mwy na 30 o sefydliadau ar draws y sectorau iechyd, tai a gofal cymdeithasol yng Nghymru yn dod at ei gilydd i alw am weithredu ar anghydraddoldebau iechyd

More information Cymru
24feb by RCPsych Wales
KateLWalesCropped
Y Coleg Cymraeg yn cyhoeddi cynllun iaith Gymraeg dros dro

Mae Coleg Brenhinol y Seiciatryddion Cymru wedi cyhoeddi cynllun iaith Gymraeg dros dro.

More information Cymru
22jan by RCPsych Wales
RCPsych Cymru yn bartner gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru a Gwelliant Cymru ar gyfer Cynhadledd Dementia Ryngwladol Cymru
RCPsych Cymru yn bartner gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru a Gwelliant Cymru ar gyfer Cynhadledd Dementia Ryngwladol Cymru

Mae'n bleser gan RCPsych Cymru gyhoeddi y bydd Cynhadledd Dementia Ryngwladol Cymru, o'r enw Hyrwyddo Gofal Dementia Cymru, yn cael ei chynnal fel digwyddiad rhithwir ar-lein ar yr 2il a'r 3ydd o Chwefror 2021.

More information Cymru
08jan by RCPsych Wales
rsz-alka-ahuja
Dyfarnodd yr Athro Alka Ahuja MBE am wasanaethau i'r GIG dros y pandemig

Dros y Flwyddyn Newydd, rhyddhawyd rhestr Anrhydeddau'r Flwyddyn Newydd ac rydym wrth ein bodd bod yr Athro Alka Ahuja wedi derbyn MBE am ei gwasanaethau i'r GIG yn ystod y pandemig.

More information Cymru
04jan by RCPsych Wales
 • Cydraddoldeb ar draws y tir
  Cydraddoldeb ar draws y tir

  Cipolwg ar ymgyrch Coleg Cymru cyn etholiad y Senedd

  More information Cymru
  06apr by RCPsych Wales
 • Wales33
  Dweud eich dweud ar waith cartref – dyweder seiciatryddion

  Mae Coleg Brenhinol y Seiciatryddion yng Nghymru yn annog ymchwil i effeithiau gweithio gartref ar les pobl – flwyddyn yn ddiweddarach ers dechrau'r pandemig.

  More information Cymru
  06apr by RCPsych Wales
 • Meddyg digidol Caerdydd wedi'i amlygu mewn gwaith celf
  Meddyg digidol Caerdydd wedi'i amlygu mewn gwaith celf

  Dathlwyd yr Athro Alka Ahuja MBE fel rhan o'r #TheArtofMotherhood murlun a gomisiynwyd gan Amazon Handmade.

  More information Cymru
  06apr by RCPsych Wales
 • Youtube
  Cyflwyniad Dydd Gŵyl Dewi y Coleg yn 'darlunio'r meddwl'

  Y Dydd Gŵyl Dewi hwn rydym yn falch iawn o gyflwyno 'darlunio'r meddwl', cyflwyniad ar y cyd rhwng Cerys Knighton a Dr Rhys Bevan Jones.

  More information Cymru
  02mar by RCPsych Wales
 • Baltic_House,_Mount_Stuart_Square,_Cardiff_Bay
  Mwy na 30 o sefydliadau ar draws y sectorau iechyd, tai a gofal cymdeithasol yng Nghymru yn dod at ei gilydd i alw am weithredu ar anghydraddoldebau iechyd

  Mwy na 30 o sefydliadau ar draws y sectorau iechyd, tai a gofal cymdeithasol yng Nghymru yn dod at ei gilydd i alw am weithredu ar anghydraddoldebau iechyd

  More information Cymru
  24feb by RCPsych Wales
 • KateLWalesCropped
  Y Coleg Cymraeg yn cyhoeddi cynllun iaith Gymraeg dros dro

  Mae Coleg Brenhinol y Seiciatryddion Cymru wedi cyhoeddi cynllun iaith Gymraeg dros dro.

  More information Cymru
  22jan by RCPsych Wales
 • Mae'r Coleg gyda Jess Davies wedi cynhyrchu cyfres o fideos iechyd meddwl i bobl ifanc
  Mae'r Coleg gyda Jess Davies wedi cynhyrchu cyfres o fideos iechyd meddwl i bobl ifanc

  Mae'r Coleg wedi ymuno â'r cyflwynydd a'r dylanwadwr Jess Davies i gynhyrchu cyfres o fideos sy'n canolbwyntio ar y trafferthion bob dydd a all effeithio'n negyddol ar iechyd meddwl oedolion ifanc.

  More information Cymru
  13jan by RCPsych Wales
 • RCPsych Cymru a Llenyddiaeth Cymru yn cyhoeddi comisiynau awduron ar gyfer awduron ac artistiaid llawrydd
  RCPsych Cymru a Llenyddiaeth Cymru yn cyhoeddi comisiynau awduron ar gyfer awduron ac artistiaid llawrydd

  Mae Llenyddiaeth Cymru, mewn partneriaeth â Choleg Brenhinol y Seiciatryddion yng Nghymru, yn gwahodd ceisiadau gan awduron ac artistiaid llawrydd ar gyfer un o bedwar comisiwn gwerth £2,000 yr un.

  More information Cymru
  08jan by RCPsych Wales
 • RCPsych Cymru yn bartner gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru a Gwelliant Cymru ar gyfer Cynhadledd Dementia Ryngwladol Cymru
  RCPsych Cymru yn bartner gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru a Gwelliant Cymru ar gyfer Cynhadledd Dementia Ryngwladol Cymru

  Mae'n bleser gan RCPsych Cymru gyhoeddi y bydd Cynhadledd Dementia Ryngwladol Cymru, o'r enw Hyrwyddo Gofal Dementia Cymru, yn cael ei chynnal fel digwyddiad rhithwir ar-lein ar yr 2il a'r 3ydd o Chwefror 2021.

  More information Cymru
  08jan by RCPsych Wales
 • rsz-alka-ahuja
  Dyfarnodd yr Athro Alka Ahuja MBE am wasanaethau i'r GIG dros y pandemig

  Dros y Flwyddyn Newydd, rhyddhawyd rhestr Anrhydeddau'r Flwyddyn Newydd ac rydym wrth ein bodd bod yr Athro Alka Ahuja wedi derbyn MBE am ei gwasanaethau i'r GIG yn ystod y pandemig.

  More information Cymru
  04jan by RCPsych Wales