Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Disclaimer

Το φυλλάδιο παρέχει πληροφορίες και όχι συμβουλές.

Το περιεχόμενο του παρόντος φυλλαδίου παρέχεται αποκλειστικά για γενικές πληροφορίες. Δεν προορίζεται και δεν αποτελεί συμβουλή στην οποία θα πρέπει να βασιστείτε. Σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί εναλλακτική για συγκεκριμένες συμβουλές.

Επομένως, θα πρέπει να λάβετε τις σχετικές επαγγελματικές ή εξειδικευμένες συμβουλές πριν προβείτε ή αποφύγετε οποιαδήποτε ενέργεια με βάση τις πληροφορίες του παρόντος φυλλαδίου.

Εάν έχετε απορίες σχετικά με οποιοδήποτε ιατρικό ζήτημα, θα πρέπει να συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας ή έναν άλλον επαγγελματία πάροχο υγειονομικής περίθαλψης χωρίς καθυστέρηση.

Εάν πιστεύετε ότι αντιμετωπίζετε οποιαδήποτε ιατρική πάθηση, πρέπει να αναζητήσετε άμεση ιατρική φροντίδα από γιατρό ή άλλον επαγγελματία πάροχο υγειονομικής περίθαλψης.

Παρ΄όλο που καταβάλουμε εύλογες προσπάθειες για τη συγκέντρωση ακριβών πληροφοριών στα φυλλάδιά μας και για την ενημέρωση αυτών των πληροφοριών, δεν παρέχουμε καμία ρητή ή έμμεση δήλωση, δέσμευση ή εγγύηση ότι το περιεχόμενο του παρόντος φυλλαδίου είναι ακριβές, πλήρες ή ενημερωμένο.

Read more to receive further information regarding a career in psychiatry