سلب مسئولیت

مطالب ترجمه شده ما اطلاعاتی را ارائه می دهند، نه توصیه

محتوای صفحات و مدارک ترجمه شده ما فقط برای اطلاعات عمومی ارائه می شود. آنها قصد ندارند و نمیخواهند به مشاوره ای که شما باید بر آن متکی باشید. این به هیچ وجه جایگزین مشاوره خاص نیست.

بنابراین قبل از مصرف هرگونه اقدام براساس این اطلاعات، یا اخراج از هرگونه مشاوره حرفه ای یا متخصص، باید قبل از آن انجام دهید.

اگر درمورد مسائل پزشکی سؤال دارید، باید با مددکار یا سایر ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای خود بدون هیچ مشکلی مشورت کنید.

اگر فکر می کنید که شما در معرض شرایط پزشکی هستید، باید از پزشک یا سایر ارائه دهنده خدمات حرفه ای مراقبت های بهداشتی به پزشک متخصص مراجعه کنید.

بدون نمایندگی، ضمانت یا ضمانتنامه

اگرچه ما تلاش های منطقی برای جمع آوری اطلاعات دقیق در جزوات ما و به روز رسانی اطلاعات در وب سایت ما انجام می دهیم، ما هیچ گونه تضمین، ضمانت یا ضمانت نامه، به صورت بیان یا ضمنی، ارائه نمی دهیم، که محتوای این بخش دقیق، کامل یا به روز باشد.

 

Read more to receive further information regarding a career in psychiatry