Ymwadiad

Mae ein deunyddiau cyfieithu yn darparu gwybodaeth, nid cyngor

Darperir cynnwys ein tudalennau a'n dogfennau cyfieithu ar gyfer gwybodaeth gyffredinol yn unig. Ni fwriedir iddynt, ac nid ydynt, yn gyfystyr â chyngor y dylech ddibynnu arnynt. Nid yw mewn unrhyw ffordd yn ddewis arall i gyngor penodol.

Felly, mae'n rhaid i chi gael y cyngor proffesiynol neu arbenigol perthnasol cyn cymryd unrhyw gamau sy'n seiliedig ar y wybodaeth hon, neu eu hatgyfnerthu.

Os oes gennych gwestiynau am unrhyw fater meddygol, dylech ymgynghori â'ch meddyg neu ddarparwr gofal iechyd proffesiynol arall yn ddi-oed.

Dim sylwadau, gwarantau na gwarantau

Er ein bod yn gwneud ymdrechion rhesymol i gasglu gwybodaeth gywir yn ein taflenni ac i ddiweddaru'r wybodaeth ar ein gwefan, nid ydym yn gwneud unrhyw sylwadau, gwarantau na gwarantau, boed yn fynegi nac yn awgrymu bod y cynnwys yn yr adran hon yn gywir, yn gyflawn neu'n gyfoes.

Read more to receive further information regarding a career in psychiatry