Bwrsariaethau Cymreig i fyfyrwyr a hyfforddeion

Mae llawer o gyfleoedd i wneud cais am arian i gefnogi eich astudiaethau seiciatreg, drwy fwrsariaethau a chynlluniau gwobrwyo sy'n cael eu rhedeg gan y coleg. 

Yn ogystal, gall myfyrwyr a hyfforddeion yng Nghymru elwa o fwrsariaethau ychwanegol sydd ar gael sydd wedi'u cynllunio i wella'r cymorth addysgol a gynigir yng Nghymru.

 

Gwelliannau yng Nghymru

 

  • Cymhellion hyfforddi a chymhorthdal arholiadau drwy Train.Work.Live
  • Contract addysg ddeoniaeth Cymru
  • Cymrodoriaeth hyfforddiant arweinyddiaeth glinigol Cymru (Blwyddyn allan o'r rhaglen)
  • a mwy
Coleg Brenhinol y Seiciatryddion, swydd polisi hyfforddeion

 

Read more to receive further information regarding a career in psychiatry