Hyfforddiant yng Nghymru

Mae Cymru'n cynnig profiad hyfforddi eithriadol, nifer o gymhellion unigryw ac amgylchedd gwirioneddol gefnogol.

  • Yn 2019, 2020 a 2021 mae Cymru wedi cyflawni cyfradd llenwi o 100% mewn hyfforddiant craidd (CT1)
  • Yn 2022 cyhoeddodd Llywodraeth Cymru fuddsoddiad newydd i gynyddu lleoedd hyfforddi Seiciatreg yng Nghymru

#HyfforddiGweithioByw yng Nghymru

#HyfforddiGweithioByw

Train.Work.Live.

Dewis Seiciatreg

Fel seiciatrydd, byddwch yn dibynnu ar eich sgiliau meddygol, gwyddonol a rhyngbersonol i weithio gyda phobl o bob oed. Bydd y driniaeth a'r cymorth a ddarperir gennych yn newid bywydau.

Darganfyddwch fwy
Read more to receive further information regarding a career in psychiatry