Deoniaeth Cymru

 

Mae Deoniaeth Cymru yn rhan o addysg a gwella iechyd Cymru (AaGIC). Mae'r AaGIC yn dwyn ynghyd dri sefydliad allweddol ar gyfer iechyd: Deoniaeth Cymru; Gwasanaethau addysg a datblygiad gweithlu GIG Cymru; a Chanolfan Addysg Broffesiynol Fferylliaeth Cymru.

Rhagor o wybodaeth am Ddeoniaeth Cymru.

 

 

Read more to receive further information regarding a career in psychiatry