PTC Cymru

Mae'r PTC yn cynnwys cynrychiolwyr o wledydd datganoledig, isadrannau a chynrychiolwyr eraill o bob rhan o'r Deyrnas Unedig.

Maent yn bwyllgor ffurfiol o gyngor y coleg ac yn rhan annatod o lawer o bwyllgorau eraill o fewn a thu allan i'r coleg.

Mae gan y Cyngor gyfrifoldeb cyffredinol dros Addysg a hyfforddiant, polisi, ymarfer proffesiynol, safonau proffesiynol, ymgysylltu â'r cyhoedd, gwella ansawdd ac ymchwil o fewn y coleg.

Mae tri cynrychiolydd o Cymru o'r Pwyllgor hyfforddiant seiciatrig.

Dr Haitham Barkouk
Dr Ann Collins
Dr Alexander McDermott

Gallwch gysylltu â'r PTC, eich cynrychiolwyr neu'ch diweddaru drwy Facebook, Twitter neu drwy anfon neges e-bost at ptcsupport@rcpsych.ac.uk

Gallwch ddarganfod mwy am waith y PTC.

Read more to receive further information regarding a career in psychiatry