Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 2022 yn llwyddiant mawr

Cymru homepage slider
06 June 2022
Roeddem yn falch iawn o fod yn bartner a chefnogi URDD Gobaith Cymru, wrth iddynt gynnal eisteddfod genedlaethol yr URDD 2022.

Mae Urdd Gobaith Cymru yn Sefydliad Ieuenctid Gwirfoddol Cenedlaethol gyda dros 55,000 o aelodau rhwng 8 a 25 oed. Ers 1922, mae'r URDD wedi darparu cyfleoedd drwy gyfrwng y Gymraeg i blant a phobl ifanc yng Nghymru i'w galluogi i wneud cyfraniadau cadarnhaol i'w cymunedau.

Roedd arwyddocâd ychwanegol i'r eisteddfod eleni. Hwn oedd yr eisteddfod gyntaf ers y pandemig; a 2022 hefyd oedd blwyddyn y canmlwyddiant i'r URDD.

Eleni cynhaliwyd yr eisteddfod yn Sir Ddinbych. Denodd y digwyddiad 118,000 o bobl.

Cafodd miloedd o gystadleuwyr o bob rhan o Gymru gyfle i berfformio yn un o'r tri phafiliwn. Roedd yr Urdd yn cynnig "llwyfan i bawb" am y tro cyntaf erioed, arbrawf oedd yn "llwyddiant mawr" yn ôl trefnwyr y digwyddiad.

Roedd swyddogion yr Urdd wrth eu bodd gyda'r digwyddiad, cynhaliwyd seremonïau ar lwyfan awyr agored gyda chefndir syfrdanol bryniau Clwyd.

Noddwyd 2 gystadleuaeth prif lwyfan gennym. Y cystadlaethau oedd y rowndiau terfynol unigol mewn categorïau ar gyfer y rhai dan 19 oed, a'r grŵp 19-25 oed.

Mae'r dewis o gystadlaethau yn ategu ein gwaith dros y blynyddoedd diwethaf wrth ddatblygu ein rhaglen ddadl ar iechyd meddwl ledled Cymru. Roedd y cofnodion o safon anhygoel o uchel.

Enillwyr y gwobrau a'u perfformiadau o bob categori.

 

Dan 19 oed

19-25 oed

 

Mae 'Su'mae Shw'mae' yn y categori dan 19 wedi ei ysgrifennu gan Manon Steffan Ros, mae Manon yn nofelydd Cymraeg toreithiog. Mae'r darn yn manylu ar sut mae person ifanc o Gaernarfon yn ymweld â Chaerdydd ac yn penderfynu siarad llinell gyntaf pob sgwrs sydd ganddyn nhw yn yr iaith Gymraeg. Er i ddetholiad penodol allan o'r gyfrol 'stafell fy haul' gan Manon Rhys gael ei dewis ar gyfer y categori 19-25 oed.

Hoffem longyfarch holl ymgeiswyr eleni yn ogystal ag enillwyr eleni (gallwch ddod o hyd i fwy o fanylion yma), maent wedi'i gwneud yn eisteddfod lwyddiannus iawn.

Gellir gweld perfformiadau pellach drwy sianel YouTube yr URDD.


For further information, please contact: