અસ્વીકરણ

Disclaimer

આ પત્રિકા માહિતી પૂરી પાડે છે, સલાહ નહીં.

આ પત્રિકામાંની સામગ્રી માત્ર સામાન્ય માહિતી માટે પ્રદાન કરવામાં આવી છે. તમારે જે સલાહ પર આધાર રાખવો જોઈએ તે પ્રદાન કરવાનો આ હેતુ નથી અને તે પૂરતો પણ નથી. તે કોઈ પણ રીતે ચોક્કસ સલાહનો વિકલ્પ નથી.

તેથી તમારે આ પત્રિકામાંની માહિતીના આધારે કોઈપણ પગલાં લેવા અથવા તેનાથી દૂર રહેવા પહેલાં તમારે સંબંધિત વ્યાવસાયિક અથવા નિષ્ણાતની સલાહ મેળવવી જોઈએ.

જો તમને કોઈપણ તબીબી બાબત વિશે પ્રશ્નો હોય, તો તમારે વિલંબ કર્યા વિના તમારા ડૉક્ટર અથવા અન્ય વ્યાવસાયિક આરોગ્યસંભાળ પ્રદાતાનો સંપર્ક કરવો જોઈએ.

જો તમને લાગે કે તમે કોઈપણ તબીબી સ્થિતિનો અનુભવ કરી રહ્યાં છો, તો તમારે ડૉક્ટર અથવા અન્ય વ્યાવસાયિક આરોગ્યસંભાળ પ્રદાતા પાસેથી તાત્કાલિક તબીબી સહાય લેવી જોઈએ.

જો કે અમે અમારી પત્રિકાઓમાં સચોટ માહિતી સંકલિત કરવા અને અમારી પત્રિકાઓમાં માહિતીને અપડેટ કરવા માટે વાજબી પ્રયાસો કરીએ છીએ, અમે કોઈ રજૂઆત, વોરંટી અથવા બાંયધરી આપતા નથી, પછી ભલે તે સ્પષ્ટ અથવા ગર્ભિત હોય, કે આ પત્રિકામાંની સામગ્રી સચોટ, સંપૂર્ણ અથવા અદ્યતન છે.
Read more to receive further information regarding a career in psychiatry