Ugonjwa wa mkazo baada ya kiwewe

Post-traumatic stress disorder (PTSD)

Below is a Swahili translation of our information resource on coping after a traumatic event. You can also read our other Swahili translations.

Taarifa hii ni kwa mtu yeyote ambaye amepatwa na tukio la kutisha, au anayemfahamu mtu ambaye amepata tukio hilo.

Tukio la kutisha ni nini?

Watu wengi watapata matukio ya kutisha katika maisha yao yote. Takriban theluthi moja ya watu wazima nchini Uingereza wameripoti kuwa walikumbwa angalau tukio moja la kutisha maishani mwao.

Matukio ya kutisha yanaweza kujumuisha:

 • Kuona mtu anakufa au kufikiria utakufa mwenyewe
 • kujeruhiwa vibaya au
 • kukumbana na ukatili wa kijinsia.

Watu wanaweza kukabiliwa na matukio ya kutisha kwa njia mojawapo ifuatayo:

 • Moja kwa moja  - iliwatokea
 • Kushuhudia - waliona jambo hilo likitendeka kwa mtu mwingine
 • Kujifunza - waligundua kuwa ilimtokea mtu wa karibu sana
 • Kufichuliwa mara kwa mara  – wamekabiliwa na matukio ya kutisha wenyewe mara kwa mara au matukio ya kutisha ya mara kwa mara yanayoathiri watu wengine. Pia tunajua kwamba baadhi ya watu wanaokabiliwa na matukio ya kutisha kupitia vyombo vya habari vya kielektroniki, televisheni, filamu au picha kazini wanaweza pia kupata matatizo ya afya ya akili.

Matukio ya kawaida ya kiwewe yanaweza kujumuisha:

 • Kushuhudia kifo kikatili
 • Ajali mbaya, kwa mfano ajali ya gari
 • Kushambuliwa kimwili au kingono
 • Matatizo makubwa ya kiafya au kuwa katika uangalizi mahututi
 • Uzoefu ngumu wa kuzaa mtoto
 • Kugunduliwa na ugonjwa unaotishia maisha
 • Vita na migogoro
 • Mashambulizi ya kigaidi
 • Maafa ya asili au yanayosababishwa na mwanadamu, kwa mfano tsunami au moto

Ni muhimu kukumbuka kuwa kuna idadi kubwa ya matukio ambayo hayajashughulikiwa hapa ambayo yanaweza kuhisiwa ya kutisha. Ikiwa uzoefu wako haujashughulikiwa hapa, hiyo haimaanishi kwamba hupaswi kutafuta msaada na usaidizi.

Watu wengine wana kazi ambayo inamaanisha wana uwezekano mkubwa wa kupata matukio ya kutisha kazini. Kazi hizi zinaweza kujumuisha:

 • Wafanyakazi wa huduma za dharura (kwa mfano maafisa wa polisi, wazima moto au wahudumu wa afya)
 • Wafanyakazi wa kijamii
 • Wafanyakazi wa wagonjwa mahututi
 • Wanajeshi na watu wengine wanaofanya kazi katika maeneo ya vita

Nitajisikiaje baada ya tukio la kutisha?

Baada ya tukio la kutisha, ni kawaida kwa watu kupata baadhi ya mambo yafuatayo:

 • Kumbukumbu, ndoto na matukio ya nyuma  – Huenda ukawa na kumbukumbu za kutatanisha, ndoto au ndoto mbaya (jinamizi) kuhusu tukio hilo. Unaweza pia kushuhudia tukio kana kwamba linafanyika tena (hii inajulikana kama kurudi nyuma).
 • Kukasirika unapokumbushwa kuhusu tukio  - Huenda ukakasirika unapokuwa karibu na mahali tukio lilifanyika au katika mazingira yanayokukumbusha tukio hilo.
 • Kuepuka hisia na hali -  Unaweza kuepuka kumbukumbu, mawazo, hisia, mambo, watu na maeneo yanayohusiana na tukio.
 • Kupoteza kumbukumbu  - Huenda usikumbuke sehemu za tukio.
 • Hisia ngumu  – Hizi zinaweza kujumuisha:
  • hisia hasi juu yako mwenyewe, wengine au ulimwengu
  • kujilaumu mwenyewe au wengine kwa kile kilichotokea
  • hisia hasi kama vile hofu, hofu, hasira, hatia au aibu
  • kutoweza kuhisi furaha, kuridhika au upendo kwa wengine
 • Mabadiliko katika jinsi unavyotenda  – Haya yanaweza kujumuisha:
  • kutofanya au kupendezwa na mambo uliyokuwa ukifurahia
  • kujisikia kujitenga na watu wengine
  • kutenda kwa njia zisizojali au za kujiharibu
  • kuwa na hasira na fujo kwa watu au vitu
  • kuwa mwangalifu kupita kiasi, au 'kulinda'

Hizi ni dalili zile zile ambazo mtu aliye na matatizo ya mfadhaiko baada ya tukio la kutisha (post-traumatic stress disorder (PTSD) anaweza kupatwa . Lakini, siyo kila mtu anayepata tukio la kutisha ataendelea kuwa na matatizo ya mfadhaiko baada ya tukio (PTSD). Kwa kweli, watu wengi wanaopata tukio la kutisha hukuta kwamba athari mbaya huondoka baada ya muda.

Itachukua muda gani kwa hisia hizi kutoweka?

Inaweza kuchukua siku chache, wiki au hata miezi kupona kutokana na tukio la kutisha.

Ikiwa mtu bado anakabiliwa na dhiki baada ya mwezi, lakini hisia hizi zinaendelea polepole, huenda atapata nafuu na hatahitaji matibabu.

Hata hivyo, ikiwa wanakumbana na dhiki kubwa ambayo haiboreki hata kidogo baada ya mwezi mmoja, au bado iko baada ya zaidi ya miezi mitatu, hii inaweza kuwa ishara kwamba wameanza kuwa na matatizo ya mfadhaiko baada ya tukio PTSD

Nifanye nini ikiwa nimepata tukio la kutisha?

Yafuatayo ni baadhi ya mambo unayopaswa kujaribu kufanya baada ya kukumbwa na tukio la kutisha:

Jipe muda

Inaweza kuchukua muda kupona kutokana na tukio la kutisha. Huenda ikachukua muda kwako kukubali yaliyotokea au kujifunza kuishi nayo. Ikiwamtu amefariki au umepoteza kitu muhimu kwako, huenda ukahitaji kuomboleza. Jaribu kutojiwekea shinikizo ili kujisikia vizuri mara moja.

Zungumza kuhusu tukio hilo

Baada ya tukio la kutisha unaweza kutaka kuepuka mambo ambayo yanakukumbusha tukio hilo, na epuka kuzungumzia juu ya kile kilichotokea. Hata hivyo, utafiti umeonyesha kwamba kuzungumza juu ya tukio na hisia zako kunaweza kukusaidia kuwa na ujasiri zaidi. Kuepuka kumbukumbu na hisia kumeonyeshwa kuwafanya watu wajisikie vibaya zaidi.

Ongea na wengine ambao wamepitia kitu sawa na wewe

Inaweza kukusaidia kuongea na watu wengine ambao walikumbana na tukio la kiwewe kama wewe, au ambao wamepata uzoefu kama huo. Walakini, watu hupona na kuguswa na matukio sawa kwa njia tofauti. Jaribu kulinganisha uokoaji wako mwenyewe na wa mtu mwingine. Ikiwa unahisi kuwa na uwezo wa kuunga mkono wengine ambao wameathiriwa na tukio hilo, basi hilo linaweza kukusaidia pia.

Omba usaidizi

Kutafuta usaidizi kutoka kwa marafiki, familia au watu wengine unaowaamini kunaweza kukusaidia kukabiliana vyema baada ya tukio la kutisha. Pamoja na kutoa utegemezo wa kihisia, wanaweza kukusaidia kwa kazi zinazofaa, au kutumia tu wakati pamoja nawe kufanya mambo ‘ya kawaida’.

Epuka kutumia muda mwingi peke yako

Kuwa karibu na watu wengine kumeonyeshwa kukufanya usiwe na uwezekano wa kupata afya mbaya ya akili baada ya tukio la kiwewe. Ingawa hii inaweza kuwa haiwezekani, ikiwa unaishi peke yako unaweza kutaka kuona kama unaweza kuhamia na familia au rafiki wa karibu baada ya tukio la kutisha. Ikiwa hili haliwezekani, jaribu kutumia muda zaidi na watu wa karibu nawe, au wasiliana nao kupitia simu au kupitia simu za video.

Shikilia utaratibu wako

Jaribu kufuata utaratibu uliokuwa nao kabla ya tukio la kutisha kadiri uwezavyo, hata kama hilo unahisi kuwa gumu. Baada ya tukio unaweza kupata kwamba tabia zako zakula  na mazoezi hubadilika, na kwamba unaona ni vigumu kulala. Jaribu kula na kufanya mazoezi mara kwa mara, na upate usingizi wa kutosha. Angalia nyenzo zetu kuhusu  kulala vizuri  kwa maelezo zaidi.

Fikiria kutafuta usaidizi wa kitaalamu

Baadhi ya watu wanaweza kuona inasaidia kuongea na daktari wa kawaida (general practitioner /GP) wao kama wanatatizika. Kwa ujumla, haisaidii kutafuta usaidizi wa kitaalamu wa afya ya akili katika mwezi wa kwanza baada ya tukio la kiwewe, isipokuwa daktari wako apendekeze hili kwa sababu dalili zako ni kali sana.

Angalia jinsi unavyohisi

Kwa miezi michache ya kwanza kufuatia tukio la kutisha, unaweza kutaka kuzingatia jinsi unavyohisi baada ya muda. Ikiwa hujisikii kama unapata nafuu, au ukianza kujisikia vibaya zaidi, unapaswa kuzungumza na daktari wako.

Omba usaidizi kutoka kwa mwajiri wako

Ikiwa ulikumbana na tukio la kutisha kama sehemu ya kazi yako, mahali pa kazi pako panaweza kuwa na mifumo ya usaidizi ili kukusaidia. Ikiwa ulipata tukio la kutisha nje ya kazi, unaweza kutaka kumjulisha mwajiri wako ili aweze kukusaidia. Hii inaweza kuwa rahisi kama kuwaambia kile ambacho kimetokea ili waweze kufahamu jinsi unavyohisi. Unaweza kuwaomba wafanye marekebisho ya jinsi unavyofanya kazi, kama vile kuhakikisha haukumbwi na kiwewe zaidi au mkazo mkali, au kurekebisha saa zako. Tazama sehemu ya waajiri zaidi kwenye nyenzo hii.

Kuwa mwangalifu

Baada ya tukio la kutisha, watu wana uwezekano mkubwa wa kupata ajali. Kuwa mwangalifu kuzunguka nyumba na unapoendesha gari. Jaribu kutotumia pombe  au dawa za kulevya kufuatia tukio la kutisha kama njia ya kukabiliana na hali hiyo. Ingawa zinaweza kukufanya ujisikie vizuri zaidi kwa muda mfupi, hazitasaidia kupona kwako kwa muda mrefu.

Epuka kutumia vyombo vya habari sana kuhusu tukio

Baada ya kukumbwa na tukio la kutisha, inaweza kushawishi kutazama au kusoma mambo mengi kulihusu kwenye mitandao ya kijamii au kwenye habari. Hii ni hasa hali kwa matukio ya juu kama vile mashambulizi ya kigaidi au majanga ya asili. Hata hivyo, ni bora kuepuka kutazama, kusikiliza au kusoma vyombo vya habari vingi vinavyohusiana na tukio hilo, hasa ikiwa unapofanya hivyo husababisha dhiki. 

Ni lini nipate usaidizi wa kitaalamu?

Kila mtu hushughulika akikumbwa na matukio ya kutisha kwa njia tofauti. Watu wengi wataweza kupata nafuu baada ya tukio la kutisha kwa usaidizi kutoka kwa familia, marafiki na mahali pao pa kazi.

Hata wakati umepona kutoka kwa tukio la kutisha, labda hutasahau kulihusu. Bado unaweza kuhisi hisia hasi juu yake au kuona inakera kufikiria mara kwa mara. Hata hivyo, hisia hizi hazipaswi kuwa nyingi au kukuzuia kufurahia maisha.

Unapaswa kumuuliza daktari wako msaada ikiwa:

 • dalili zako ni mbaya sana  na
 • hazionekani kupungua

Ikiwa dalili zako ni mbaya sana na zina athari kubwa kwa maisha yako baada ya mwezi mmoja, unapaswa kuzungumza na daktari wako (general practitioner /GP).

Ikiwa dalili zako siyo mbaya lakini zimekuwa zikiendelea kwa zaidi ya miezi mitatu, unapaswa kuzungumza na daktari wako (GP).

Nifanyeje nikipata ugonjwa wa mkazo wa baada ya kiwewe (post-traumatic stress disorder /PTSD)?

Watu wachache muhimu wanaopatwa na tukio la kutisha wataishia kukumbwa na  ugonjwa wa mkazo wa baada ya kiwewe (PTSD) . Hii ni hali mbaya ya afya ya akili.

Watu ambao wana ugonjwa wa mkazo wa baada ya kiwewe (PTSD) wanaweza kuwa na matatizo makubwa zaidi ya awali na mawazo na hisia zao za kufadhaika hazitaondoka zenyewe. Zinaweza kufanya iwe vigumu kwa mtu huyo kuishi maisha yake kama zamani.

Unaweza kupata maelezo zaidi kuhusu dalili, sababu na matibabu ya ugonjwa wa mkazo wa baada ya kiwewe (PTSD) katika nyenzo yetu ya ugonjwa wa mkazo wa baada ya kiwewe (PTSD).

Ni msaada gani wa kitaalamu unapatikana?

Ikiwa umepata tukio la kutisha, na una matatizo yanayoendelea, daktari wako anaweza kukuelekeza kwa mtaalamu aliyebobea kuwasaidia watu kukabiliana na kiwewe.

Kuna matibabu tofauti kadhaa ya kusaidia kutibu ugonjwa wa mkazo wa baada ya kiwewe (PTSD). Hizi ni pamoja na matibabu ya kisaikolojia, tiba ya kitabia inayolenga kiwewe (Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy /TF-CBT) na Kusogea kwa Macho Kupunguza hisia na Uchakataji (Eye movement Desensitisation & Reprocessing /EMDR). Unaweza pia kupewa dawa ya kupambana na kiwewe ikiwa umegundua kuwa matibabu mengine hayafanyi kazi.

Unaweza kupata maelezo zaidi kuhusu matibabu haya yote katika  nyenzo yetu ya ugonjwa wa mkazo wa baada ya kiwewe (PTSD).

Daktari wangu anaweza kuniandikia dawa ili kunisaidia kukabiliana na hali hiyo?

Wakati mwingine dawa zinaweza kusaidia kufuatia kiwewe, lakini bado ni muhimu kuonana na daktari wako mara kwa mara ili kuangalia jinsi unaendelea.

Dawa za usingizi/kulala

Ikiwa unatatizika kulala kufuatia tukio la kiwewe, daktari wako anaweza kukuandikia dawa za kulala. Utapewa hizi kwa muda mfupi tu, na siyo suluhisho la kudumu.

Iwapo baada ya tukio la kutisha utapatwa na ugonjwa wa mkazo wa baada ya kiwewe (PTSD) au hali nyingine kama vile mfadhaiko, unaweza kupewa dawa zingine kama vile dawa za kupambana na kiwewe. Unaweza kupata maelezo zaidi kuhusu dawa na matibabu yanayotumiwa kutibu ugonjwa wa mkazo wa baada ya kiwewe (PTSD) katika  nyenzo zetu za ugonjwa wa mkazo wa baada ya kiwewe (PTSD).

Ninawezaje kumuunga mkono mtu ambaye amepitia tukio la kutisha?

Mambo yafuatayo yanaweza kusaidia kumsaidia mtu ambaye amepitia jambo fulani la kutisha:

 • Kuwa hapo - Jitolee kutumia muda pamoja nao. Ikiwa hawataki kukuona, inaweza kusaidia kuwajulisha kwamba bado utakuwepo ikiwa watabadilisha mawazo yao. Ingawa unapaswa kuepuka kuwasumbua, inaweza kusaidia kuwashawishi kukubali msaada wako.
 • Sikiliza - Jaribu kutowashinikiza kushiriki ikiwa hawataki. Ikiwa wanataka kuzungumza, jaribu kusikiliza na usiwakatize au kushiriki uzoefu wako mwenyewe.
 • Uliza maswali ya jumla – Ukiuliza maswali, jaribu kuyafanya yawe ya jumla na yasiyo ya kuhukumu. Kwa mfano, unaweza kutaka kuuliza ‘umezungumza na mtu mwingine yeyote kuhusu hili?’ au ‘naweza kukusaidia kupata usaidizi wa ziada?’
 • Toa usaidizi wa vitendo- Huenda wakapata tabu zaidi kujitunza na kuendelea na utaratibu wa kila siku. Toa msaada fulani, kama vile kusafisha au kuandaa chakula.

Unapaswa kujaribu kuzuia:

 • Kuwaambia unajua jinsi wanavyohisi  – Hata kama umekumbana na hali kama hiyo, watu hupitia hali kwa njia tofauti sana. Inaweza kuwa haifai kufanya ulinganisho.
 • Kuwaambia kuwa wana bahati ya kuwa hai  - Watu ambao wamekumbwa na matukio ya kutisha mara nyingi hawatajiona kuwa na bahati. Mara nyingi, wanaweza kuhisi hatia kwa kuwa hai ikiwa wengine wamekufa.
 • Kupunguza uzoefu wao  – Epuka kupendekeza huenda hali ilikuwa mbaya zaidi, hata kama unajaribu kuwafanya wajisikie vizuri zaidi. Hii inaweza kuwafanya watu kuhisi kana kwamba uzoefu wao haufai.
 • Kutoa mapendekezo yasiyofaa  – Epuka kutoa mapendekezo, hata kama umegundua kuwa haya yamekufanyia kazi hapo awali. Watu wapo tofauti sana na mara nyingi wanaweza kuwa tayari wamejaribu kile unachopendekeza.

Nawezaje kuwa mwajiri msaidizi?

Wakati mwingine matukio ya kutisha hutokea wakati watu wako kazini. Kama ilivyotajwa hapo awali, kazi zingine huwafanya watu kuwa na uwezekano mkubwa wa kupata tukio la kutisha. Baadhi ya watu watapata matukio ya kiwewe nje ya kazi, lakini watanufaika na mazingira ya kazi yanayowasaidia wanapopata nafuu.

Iwapo mtu au watu kadhaa wanaokufanyia kazi wamekumbwa na tukio la kutisha kuna baadhi ya mambo unayoweza kufanya ili kuwaunga mkono:

 • Kuzungumza kuhusu kilichotokea- Ikiwa tukio la kutisha lilitokea kazini, linaweza kusaidia kuzungumza kwa uwazi kuhusu tukio hilo. Inaweza pia kusaidia kuwaambia watu wanaokufanyia kazi ambapo wanaweza kutafuta usaidizi ikiwa wanatatizika.
 • Kuingia – Zungumza na mtu au watu unaowaajiri kuhusu jinsi walivyo. Hii inaweza kukusaidia kujua kama wanao usaidizi wanaohitaji, na kutambua mabadiliko yoyote ndani yao. Jihadhari na kukubali 'mimi nipo sawa' kama jibu ikiwa unashuku kuwa mtu fulani hafanyi vizuri.
 • Kuunda hali ya kusaidiana- Kuhimiza uhusiano mzuri katika timu kunaweza kusaidia hali nzuri mahali pa kazi. Unaweza pia kuwahimiza wafanyakazi kuhudhuria warsha zozote au kutumia mifumo yoyote ya usaidizi inayopatikana kwao.
 • Kufanya marekebisho yanayofaa – Zungumza na mfanyakazi au wafanyakazi wako ili kujua ni marekebisho gani yanayofaa kazini yanaweza kuwafanya waridhike zaidi. Hii inaweza kujumuisha mambo kama vile saa zinazonyumbulika au mabadiliko madogo kwenye mazingira ya kazi. Kila mara uliza mtu anahitaji nini badala ya kudhani unajua ni nini kitasaidia.

Vitendo hivi vyote vinaweza kuwa na athari chanya kwa ustawi wa wafanyakazi.

Msaada zaidi

Viungo vya wavuti muhimu

Misaada inayowasaidia watu ambao wamepata tukio la kutisha

Mgogoro wa Ubakaji - kuna mashirika matatu ya misaada ya janga la ubakaji ambayo hutoa msaada kwa watu kote Uingereza:

Msaada wa Waathiriwa - kuna mashirika matatu ya usaidizi ya waathiriwa ambayo hutoa msaada kwa watu kote Uingereza ambao wamekuwa wahasiriwa wa uhalifu na matukio ya kiwewe:

Mikopo

Habari hii ilitolewa na Bodi ya Wahariri ya Ushirikiano wa Umma wa Chuo cha Royal College of Psychiatrists (Psychiatrists’ Public Engagement Editorial Board /PEEB). Inaonyesha ushahidi bora unaopatikana wakati wa kuandika.

Shukrani za pekee kwa PTSD UK (Shirika la hisani la Uingereza linalojitolea kuhamasisha watu kuhusu ugonjwa wa mkazo wa baada ya kiwewe), ambao walitoa maoni yao kuhusu nyenzo hii kwa fadhili.

Mhariri wa kitaalam: Profesa Neil Greenberg

Marejeleo kamili ya nyenzo hii yanapatikana kwa ombi.

Iliyochapishwa: Novemba 2021

Uhakiki unastahili: Novemba 2024

© Royal College of Psychiatrists

This translation was produced by CLEAR Global (Nov 2023)
Read more to receive further information regarding a career in psychiatry