RCPsych Cymru yn bartner gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru a Gwelliant Cymru ar gyfer Cynhadledd Dementia Ryngwladol Cymru

Newyddion Cymru
08 January 2021

Mae'n bleser gan RCPsych Cymru gyhoeddi y bydd Cynhadledd Dementia Ryngwladol Cymru, o'r enw Hyrwyddo Gofal Dementia Cymru, yn cael ei chynnal fel digwyddiad rhithwir ar-lein ar yr 2il a'r 3ydd o Chwefror 2021. 

Nod y fenter ar y cyd ag Iechyd Cyhoeddus Cymru a Gwelliant Cymru yw dwyn ynghyd bobl â dementia, eu gofalwyr, ymarferwyr, y sector gwirfoddol, llunwyr polisi, gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol, ymchwilwyr, academyddion ac arloeswyr o bob rhan o Gymru a thu hwnt i glywed am yr ymchwil a'r arloesi diweddaraf a fydd yn effeithio ar wella gofal dementia.

Dywedodd Dr Chineze Ivenso, cadeirydd cyfadran seiciatreg HenAint RCPsych Cymru:

"Mae hwn yn gyfle gwych i ddysgu am ymchwil dementia ac arfer arloesol y mae Cymru a chenhedloedd eraill yn ymgymryd ag ef i ddatblygu gofal dementia, yn enwedig o ran pandemig presennol Covid-19.

Mae'r gynhadledd yn dwyn ynghyd gymysgedd rhyngwladol o gyflwynwyr sy'n hyrwyddo ymchwil ac ymarfer dementia o bob rhan o'r byd ac rydym yn falch o fod yn gweithio mewn partneriaeth ag Iechyd Cyhoeddus Cymru a Gwelliant Cymru i ddwyn ffrwyth y digwyddiad."

Bydd tair thema cynhadledd:

  • Ymchwil Gofal Dementia – yr ymchwil dementia diweddaraf gan gynnwys ymchwil a gynhaliwyd yn ystod pandemig Covid19 a all gynnig tystiolaeth, mewnwelediad a dysgu.
  • Gwella Ansawdd – datblygu mentrau i gefnogi: gwella ymarfer, systemau, sgiliau, technoleg a dulliau gofal, gan gynnwys dysgu o Covid19
  • Byw gyda Dementia – mentrau a dysgu sy'n cael effaith gadarnhaol uniongyrchol ar yr unigolyn a'r rhai sy'n darparu gofal sy'n ymdrechu i sicrhau'r canlyniadau gorau i bawb, gan gynnwys dysgu o Covid19

Galw am siaradwyr: Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyniadau haniaethol yw Ionawr 15fed 2021 – mae'r ddogfen haniaethol angenrheidiol i'w chwblhau yma.

Cyflwyniadau Poster: Rydym yn croesawu cyflwyniadau poster i'w harddangos yn y farchnad. Bydd cyfle hefyd i gyflwyno eich gwaith yng sesiynau cyflwynydd y poster. Cyflwynwch eich cyflwyniadau poster erbyn Ionawr 15fed 2021 ar ffurf PDF i Sue Loizos.

Byddem wrth ein bodd pe baech yn ymuno â ni ar yr hyn a fydd yn 2 ddiwrnod cyffrous o ymchwil, ymarfer ac arloesi - Cofrestrwch ar gyfer y gynhadledd AM DDIM hon yma a derbyn pecyn croeso i'w fwynhau wrth i chi fynychu'r gynhadledd.

Cofrestrwch ymlaen llaw ar gyfer y cyfarfod hwn.

Ar ôl cofrestru, byddwch yn derbyn e-bost cadarnhau sy'n cynnwys gwybodaeth am ymuno â'r cyfarfod.