Pwyllgor gweithredol

Rydym yn wlad ddatganoledig ac yn Gyngor Coleg Brenhinol y Seiciatryddion.

Ein Pwyllgor Gweithredol yw ein prif gorff gwneud penderfyniadau ac mae'n cyfarfod bedair gwaith y flwyddyn. Dylid cyfeirio pob ymholiad at Annie Fabian.

 • Dr Maria Atkins, Cadeirydd
 • Dr Clem Maddock, Is-Gadeirydd
 • Dr Mark Janas, Swyddog Etholedig
 • Dr Pritpal Singh, Swyddog Etholedig
 • Dr Matthew Sargeant, Swyddog Etholedig
 • Dr Anand Ganesan, Swyddog Etholedig
 • Dr Alberto Salmoiraghi, Swyddog Etholedig
 • Vicky Yeates, Cynrychiolydd Gofalwyr
 • Yr Athro Alka Ahuja, Cynrychiolydd Ymgysylltu â'r Cyhoedd
 • Dr Bala Oruganti, Cynghorydd Rhanbarthol
 • Dr Katie Fergus, Swyddog Polisi
 • Dr Paul Emmerson, Pennaeth yr Ysgol
 • Dr Liz Forty, Arweinydd Israddedig, Prifysgol Caerdydd
 • Yr Athro Ian Jones, Cynrychiolydd NCMH
 • Dr Neda Mehrpooya, Swyddog y Gweithlu, Recriwtio a Chadw
 • Dr Jacqueline Palmer, Cynrychiolydd SAS
 • Dr Alison Shaw, Cynrychiolydd SAS
 • Dr Kathryn Speedy, Cynrychiolydd PTC
 • Dr Alex McDermott, Cynrychiolydd PTC
 • Dr Haitham Barkouk, Cynrychiolydd PTC
 • Dr Faye Graver, Seiciatreg Caethiwed
 • Dr Divya Sakhuja, Seiciatreg Amenedigol
 • Dr Tania Bugelli, Seiciatreg Cyswllt
 • Dr Amani Hassan, Seiciatreg Plant
 • Dr Kishore Kale, Seiciatreg Oedolion Gyffredinol
 • Dr Adarsh Shetty, Seiciatreg Adsefydlu
 • Dr Isabella Jurewicz, Seiciatreg Anhwylderau Bwyta
 • Yr Athro James Walters, Seiciatreg Academaidd
 • Dr Owen Davies, Seiciatreg Fforensig
 • Dr Chineze Ivenso, Seiciatreg Henaint
 • Dr Seth Mensah, Niwroseiciatreg
 • Dr Clare Cribb, Seicotherapi Meddygol
 • Dr Seb Viola, Seicotherapi Meddygol
 • Dr Harriet Slater, Seiciatreg Anabledd Deallusol

Bydd pob cyfarfod gweithredol yn cael ei gynnal rhwng 10.30 am-2.30 pm yn ystafell gyfarfod y Coleg Cymraeg, 2il lawr, Tŷ Baltig, Sgwâr Mount Stuart, Caerdydd.

Read more to receive further information regarding a career in psychiatry