Pwyllgor gweithredol

Rydym yn wlad ddatganoledig ac yn Gyngor Coleg Brenhinol y Seiciatryddion.

Ein Pwyllgor Gweithredol yw ein prif gorff gwneud penderfyniadau ac mae'n cyfarfod bedair gwaith y flwyddyn.

Member Year of joining Position
Prof. Keith Lloyd 2016 (E) Chair
Dr Stephen Hunter 2018 Financial Officer
Dr Maria Atkins 2016 (E) Central Policy Committee Representative
Dr Tania Bugelli 2017 (C) Committee Member
Dr Anand Ganesan 2018 Committee Member
Dr Chineze Ivenso 2017 (C) Committee Member
Mrs Veryan Richards 2016 User/Carer Representative
Dr Matthew Sargeant 2018 (E) Committee Member
Dr Pritpal Singh 2016 (C) Division Mentoring Lead
Dr Jacinta Tan 2017 (C) Committee Member

Bydd pob cyfarfod gweithredol yn cael ei gynnal rhwng 10.30 am-2.30 pm yn ystafell gyfarfod y Coleg Cymraeg, 2il lawr, Tŷ Baltig, Sgwâr Mount Stuart, Caerdydd.

Get in contact to receive further information regarding a career in psychiatry