Celf ac iechyd meddwl

Rydym wedi ymrwymo i ddatblygu a hyrwyddo'r rôl sylweddol y gall celfyddyd ei chwarae mewn iechyd meddwl a lles cadarnhaol. Gan ddefnyddio treftadaeth gyfoethog diwylliant a chelf Cymru, rydym yn gweithio gyda nifer o randdeiliaid ar amrywiaeth o brosiectau arloesol.

Our resources

Get in contact to receive further information regarding a career in psychiatry