Ymgynghoriadau

Rydym yn ymateb yn rheolaidd i ymgynghoriadau gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru o ran cyflwyno deunydd ysgrifenedig ond hefyd yn rhoi tystiolaeth lafar i wahanol bwyllgorau.

Rydym hefyd yn ymateb i ymgynghoriadau gan sefydliadau eraill, megis Llywodraeth Cymru. Yma fe welwch ymatebion ysgrifenedig diweddar.

Rydym hefyd yn awyddus i glywed eich barn am ymgynghoriadau newydd wrth iddynt gael eu derbyn. Rydym hefyd wedi rhestru ymgynghoriadau 'agored'.

Please get in touch if you're interested in contributing. All contributions to responses should be sent through to Louis Mertens.

2019

2018

2017

Get in contact to receive further information regarding a career in psychiatry