Yr hyn a wnawn

Rydym yn arwain ac yn cydgysylltu gwaith i wella gofal iechyd meddwl a darparu gwasanaethau drwy ddatblygu polisïau.

Rydym yn aml yn gweithio'n agos gyda sefydliadau partner a'r Llywodraeth mewn gwaith prosiect cydgysylltiedig.

Ein harweinwyr polisi

Dylid cysylltu â'r holl swyddogion a grwpiau polisi drwy'r Swyddfa.

Swyddog polisi: Louis Mertens, llinell uniongyrchol 02922 33 1081

Arweinwyr polisi ar y cyd: Dr Maria Atkins a Dr Katie Fergus
Swyddogion cymorth: Dr Anita Naik a Dr Ahktar Khan

Rheolwr: Ollie John, llinell uniongyrchol 02922 33 1080
Swyddog y wasg: Laura Varney

Get in contact to receive further information regarding a career in psychiatry