Cyfleoedd i aelodau

Cynghorydd Rhanbarthol

Mae'r cynghorwyr rhanbarthol yn swydd uwch yn y coleg. Bydd y cynghorydd rhanbarthol yn cynrychioli'r coleg ar bob mater sy'n ymwneud ag addysg ôl-raddedig, datblygiad proffesiynol ac adolygu a chymeradwyo swydd-ddisgrifiadau priodol mewn swyddi seiciatrig.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw dydd Mawrth 18 Chwefror. 

Mae'r dudalen hon yn cynnwys popeth y mae angen i chi wybod am y pwrpas a'r disgrifiad swydd.

Dylid anfon datganiadau o ddiddordeb at Ollie John.

Arweinydd recriwtio

Dylai'r swyddog arweiniol recriwtio fod yn aelod o'r Coleg sydd â gwybodaeth a diddordeb mewn hyrwyddo seiciatreg fel gyrfa mewn ffyrdd arloesol i wella recriwtio i hyfforddiant craidd lefel 1.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Gwener 14 Chwefror. 

Mae'r dudalen hon yn cynnwys popeth y mae angen i chi wybod am y rôl.

Dylid anfon datganiadau o ddiddordeb at Ollie John.

Cadeiryddion Cyfadran

Ar hyn o bryd mae gennym swyddi gwag ar gyfer y ddwy swydd ganlynol.

Cadeirydd Cyfadran seiciatreg fforensig Cymru (dydd Llun 17eg Chwefror)

Cadeirydd Cyfadran anabledd deallusol Cymru (dydd Llun 17eg Chwefror)

Swydd-ddisgrifiad

Dylid anfon datganiadau o ddiddordeb at Ollie John.