Pwyllgor gweithredol

Rydym yn wlad ddatganoledig ac yn Gyngor Coleg Brenhinol y Seiciatryddion.

Ein Pwyllgor Gweithredol yw ein prif gorff gwneud penderfyniadau ac mae'n cyfarfod bedair gwaith y flwyddyn. Dylid cyfeirio pob ymholiad at Annie Fabian.

 • Dr Maria Atkins, Cadeirydd
 • Dr Alberto Salmoiraghi, Is-gadeirydd
 • Yr Athro Alka Ahuja, Cynrychiolydd Ymgysylltu â'r Cyhoedd
 • Dr Bala Oruganti, Penodi cynghorydd
 • Dr Paul Emmerson, Pennaeth yr Ysgol
 • Dr Alan Slater, Arweinydd Israddedig, Prifysgol Caerdydd
 • Yr Athro Ian Jones, Cynrychiolydd NCMH
 • Yr Athro Keith Lloyd, Cymdeithas seiciatreg Cymru
 • Dr Neda Mehrpooya, Swyddog y Gweithlu, Recriwtio a Chadw
 • Dr Jen Rankin, Swyddog mentora
 • Dr Jacqueline Palmer, Cynrychiolydd SAS
 • Dr Alison Shaw, Cynrychiolydd SAS
 • Dr Muhammad Ismail Memon, Cynrychiolydd PTC
 • Dr Nehad Seddiq, Cynrychiolydd PTC
 • Dr Laura Thorn, Cynrychiolydd PTC
 • Dr Jan Melichar, Seiciatreg Caethiwed
 • Dr Divya Sakhuja, Seiciatreg Amenedigol
 • Dr Akhtar Khan, Seiciatreg Cyswllt
 • Dr Amani Hassan, Seiciatreg Plant
 • Dr Kishore Kale, Seiciatreg Oedolion Gyffredinol
 • Dr Katie Fergus, Seiciatreg Adsefydlu
 • Dr Isabella Jurewicz, Seiciatreg Anhwylderau Bwyta
 • Yr Athro James Walters, Seiciatreg Academaidd
 • Dr Owen Davies, Seiciatreg Fforensig
 • Dr Sharmi Bhattacharyya, Seiciatreg Henaint
 • Dr Seth Mensah, Niwroseiciatreg
 • Dr Seb Viola, Seicotherapi Meddygol
 • Dr Harriet Slater, Seiciatreg Anabledd Deallusol

 

Read more to receive further information regarding a career in psychiatry