Rhaglen gelfyddydol

Yr ydym wedi ymrwymo i ddatblygu a hyrwyddo'r rôl bwysig y gall celf ei chwarae mewn iechyd meddwl a lles cadarnhaol. Gan ddefnyddio treftadaeth gyfoethog diwylliant a chelf Cymru, rydym yn gweithio gyda nifer o randdeiliaid ar amrywiaeth o brosiectau arloesol.

Ein hadnoddau

Future of Psychiatry

Am Fwy o Wybodaeth

Cysylltwch ag Ollie John, Rheolwr Cymru i gael mwy o wybodaeth am ein prosiect i mewn i gelf ac iechyd meddwl.

Gysylltu
Read more to receive further information regarding a career in psychiatry