Ymholiadau'r wasg

Gall Swyddfa'r wasg y Coleg Brenhinol roi gwybodaeth i newyddiadurwyr a rhoi eu sylwadau ar ystod eang o faterion yn ymwneud â seiciatreg, iechyd meddwl a gwaith y coleg.

Mae gennym ddigonedd o Seiciatryddion cyfeillgar i'r cyfryngau sy'n barod i siarad am eu meysydd arbenigol.

Os ydych yn newyddiadurwr sydd ag ymholiad i'r cyfryngau neu gais am gyfweliad sy'n benodol ar gyfer Cymru, cysylltwch â Laura Varney.

I gael rhagor o wybodaeth am geisiadau Rydym yn eu cefnogi fel arfer, ewch i'n canolfan gyfryngau.

Read more to receive further information regarding a career in psychiatry