Rydym yn falch o gefnogi Eisteddfod yr Urdd

Fel rhan o'r bartneriaeth gyda PABO, bydd Eisteddfod yr Urdd hefyd yn cynnig llwyfan 'Sa Neb Fel Ti' yn ardal Nant Caredig - ardal les a gyflwynwyd gyntaf yn Eisteddfod yr Urdd Sir Gâr 2023.

Gan dynnu ar deitl un o ganeuon Eden, bydd llwyfan 'Sa Neb Fel Ti' yn lle i unigolion berfformio heb orfod cystadlu, i ddathlu eu hunain a'r hyn sy'n eu gwneud yn unigryw.

Eden_Wales

Paid â Bod Ofn

Prosiect newydd sy’n cael ei arwain gan y band Eden

Dyma fydd y tro cyntaf i Eisteddfod yr Urdd ymweld â Maldwyn ers 1988 a bydd wedi'i leoli ar gaeau Fferm Mathrafal, ger Meifod. Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan yr Urdd.

Mae gennym gyfleoedd i gymryd rhan yn y ffordd y mae'r Senedd yn trafod Newid Hinsawdd ac Iechyd Meddwl. Mae gennym hefyd gyfleoedd i ddysgu mwy am yrfaoedd ym maes iechyd meddwl.

Gwybodaeth iechyd meddwl yn Gymraeg

Ar y dudalen hon fe welwch gyfieithiadau o'n hadnoddau gwybodaeth iechyd meddwl yn Gymraeg