Cynadleddau | Training and events

We are soon to be announcing new online event opportunities.

Cyn bo hir byddwn yn cyhoeddi cyfleoedd am ddigwyddiadau ar-lein newydd yng ngoleuni COVID-19, rydym hefyd yn cynghori i fanteisio ar gyfleoedd e-ddysgu yn y coleg.

Os ydych wedi cael eich ailgyfeirio i'r dudalen hon o'n tudalennau Coleg Cymraeg, rydym yn cyfieithu'r cynnwys hwn ar hyn o bryd. Diolch am eich amynedd.

Our resources

Senedd Event

For Further Information

Please get in touch with Annie Fabian, RCPsych Wales Co-ordinator for any help with our events and programs in promoting psychiatry

Get in touch
Read more to receive further information regarding a career in psychiatry