Coleg Cymraeg

Fel y corff meddygol proffesiynol ar gyfer seiciatreg yng Nghymru, rydym yn gosod safonau ac yn hyrwyddo rhagoriaeth ym maes seiciatreg a gofal iechyd meddwl.

Rydym yn arwain, cynrychioli a chefnogi seiciatryddion yn genedlaethol i'r Llywodraeth ac asiantaethau eraill, gyda'r nod o wella canlyniadau pobl â salwch meddwl, ac iechyd meddwl unigolion, eu teuluoedd, a chymunedau.

Rydym yn wlad ddatganoledig ac yn Gyngor Coleg Brenhinol y Seiciatryddion.

 

Dilynwch ni @seiciatreg

Dilynwch ni @rcpsychWales

Our information is also available in the English language

Ein hadnoddau

Dull Ysgol Gyfan

Mae'n bleser gan Goleg Brenhinol y Seiciatryddion yng Nghymru, mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru, gyhoeddi ei uwchgynhadledd addysg 2019, sef 'Dull Ysgol Gyfan'.

Dysgu mwy
Get in contact to receive further information regarding a career in psychiatry