Coleg Cymraeg

Fel y corff meddygol proffesiynol ar gyfer seiciatreg yng Nghymru, rydym yn gosod safonau ac yn hyrwyddo rhagoriaeth ym maes seiciatreg a gofal iechyd meddwl.Rydym yn arwain, cynrychioli a chefnogi seiciatryddion yn genedlaethol i'r Llywodraeth ac asiantaethau eraill, gyda'r nod o wella canlyniadau pobl â salwch meddwl, ac iechyd meddwl unigolion, eu teuluoedd, a chymunedau.

Rydym yn wlad ddatganoledig ac yn Gyngor Coleg Brenhinol y Seiciatryddion.

Mae ein gwybodaeth hefyd ar gael yn Saesneg.

Dilynwch ni ar Twitter ac Instagram @rcpsychWales

Ymunwch â ni ar 11 Chwefror lle bydd ysgolion yn trafod 'A yw technoleg yn gwella eich iechyd meddwl?'

Darllen mwy

Adnoddau i gefnogi penodi seiciatryddion yng Nghymru.

Darllen mwy

Dathlwyd yr Athro Alka Ahuja MBE fel rhan o'r #ArtofMotherhood casgliad

Darllen mwy

Rydym yn falch o gyhoeddi sefydliad Grŵp Cynghori Arbenigol Iechyd Meddwl y Coleg Brenhinol yn ffurfiol.

Darllen mwy

Y bardd Patrick Jones yn cyfweld nifer o ffigurau amlwg ar y berthynas rhwng y celfyddydau ac iechyd meddwl (mewn llun, Alex Wharton)

Darllen mwy
image2
AlexWharton-Wales
Manifesto

Cynhadledd Cynaliadwyedd, Newid Hinsawdd ac Iechyd Meddwl

Pob un o'r recordiadau o'r digwyddiad

Dysgu mwy

Gael cwestiwn?