Coleg Cymraeg

Fel y corff meddygol proffesiynol ar gyfer seiciatreg yng Nghymru, rydym yn gosod safonau ac yn hyrwyddo rhagoriaeth ym maes seiciatreg a gofal iechyd meddwl.Rydym yn arwain, cynrychioli a chefnogi seiciatryddion yn genedlaethol i'r Llywodraeth ac asiantaethau eraill, gyda'r nod o wella canlyniadau pobl â salwch meddwl, ac iechyd meddwl unigolion, eu teuluoedd, a chymunedau.

Rydym yn wlad ddatganoledig ac yn Gyngor Coleg Brenhinol y Seiciatryddion.

Mae ein gwybodaeth hefyd ar gael yn Saesneg.

Dilynwch ni ar Twitter: @rcpsychWales 

Dilynwch ni ar Instagram: @rcpsychWales

Ein adnodd ar y cyd â GIG Cymru, sy'n dathlu llwyddiannau timau iechyd meddwl amenedigol

Darllen mwy

Adnoddau i gefnogi penodi seiciatryddion yng Nghymru.

Darllen mwy

Yn y gweminar hwn, mae'r Athro Alka Ahuja yn amlinellu canllawiau a chyngor ymarferol ar gyfer defnyddio meddalwedd newydd.

Darllen mwy

Rydym yn galw ar Lywodraeth nesaf Cymru i sicrhau cydraddoldeb rhwng gwasanaethau iechyd corfforol a meddyliol.

Darllen mwy

Y bardd Patrick Jones yn cyfweld nifer o ffigurau amlwg ar y berthynas rhwng y celfyddydau ac iechyd meddwl

Darllen mwy
image2
Oriel_Senedd
Manifesto

Senedd Cymru 2021 Maniffesto

Ein hargymhellion ar gyfer Llywodraeth nesaf Cymru, wrth sicrhau cydraddoldeb rhwng gwasanaethau iechyd corfforol a meddyliol.

Dysgu mwy

Gael cwestiwn?