Coleg Cymraeg

Fel y corff meddygol proffesiynol ar gyfer seiciatreg yng Nghymru, rydym yn gosod safonau ac yn hyrwyddo rhagoriaeth ym maes seiciatreg a gofal iechyd meddwl.

Rydym yn arwain, cynrychioli a chefnogi seiciatryddion yn genedlaethol i'r Llywodraeth ac asiantaethau eraill, gyda'r nod o wella canlyniadau pobl â salwch meddwl, ac iechyd meddwl unigolion, eu teuluoedd, a chymunedau.

Rydym yn wlad ddatganoledig ac yn Gyngor Coleg Brenhinol y Seiciatryddion.

 

Dilynwch ni @seiciatreg

Dilynwch ni @rcpsychWales

Our information is also available in the English language

Ein hadnoddau

Cylchlythyr yr Hydref

Yr holl newyddion diweddaraf, cyflawniadau, a'r wybodaeth ddiweddaraf o'r Coleg yn ein cylchlythyr ym mis Hydref.

Dysgu mwy
Get in contact to receive further information regarding a career in psychiatry