Coleg y Seiciatryddion

Fel y corff meddygol proffesiynol ar gyfer seiciatreg yng Nghymru, rydym yn gosod safonau ac yn hyrwyddo rhagoriaeth ym maes seiciatreg a gofal iechyd meddwl.Rydym yn arwain, cynrychioli a chefnogi seiciatryddion yn genedlaethol i'r Llywodraeth ac asiantaethau eraill, gyda'r nod o wella canlyniadau pobl â salwch meddwl, ac iechyd meddwl unigolion, eu teuluoedd, a chymunedau.

Rydym yn wlad ddatganoledig ac yn Gyngor Coleg Brenhinol y Seiciatryddion.

Mae ein gwybodaeth hefyd ar gael yn Saesneg.

Dilynwch ni ar Twitter ac Instagram @rcpsychWales

Dioddefodd gweithwyr gofal iechyd rheng flaen anawsterau iechyd meddwl yn ystod misoedd cyntaf y pandemig

Darllen mwy

Mel Owen yn myfyrio ar ei phrofiadau ei hun a sut i ddod o hyd i gefnogaeth.

Darllen mwy

Roeddem wrth ein bodd yn partneru'r URDD yn eisteddfod 2022.

Darllen mwy

Dathlwyd yr Athro Alka Ahuja MBE fel rhan o'r #ArtofMotherhood casgliad

Darllen mwy

Rydym yn falch o gyhoeddi sefydliad Grŵp Cynghori Arbenigol Iechyd Meddwl y Coleg Brenhinol yn ffurfiol.

Darllen mwy

Y bardd Patrick Jones yn cyfweld nifer o ffigurau amlwg ar y berthynas rhwng y celfyddydau ac iechyd meddwl (mewn llun, Alex Wharton)

Darllen mwy
mentoring and coaching
AlexWharton-Wales
Manifesto

Dadl Genedlaethol ar Iechyd Meddwl ar gyfer Pobl Ifanc

Bydd ysgolion cynradd ac ysgolion uwchradd yn dadlau o blaid ac yn erbyn y cynnig 'a all pobl ifanc atal newid hinsawdd?'

Dysgu mwy

Gael cwestiwn?